МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.06.2016 р. N 20827/671-0-2-16/7

<...> стосовно складання первинних документів, необхідних для ведення бухгалтерського обліку, повідомляємо таке.

<...> регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (ч. 2 ст. 6 Закону).

<...>

Стосовно податкового обліку з податку на додану вартість зазначаємо.

<...> згідно з пп. 17.1.1 п. 17.1 ст. 17 Кодексу платник податків має право безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов'язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю. <...>

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

Г. Онищенко