МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.08.2016 р. N 31-05230-04-10/23321

Щодо фінансування заходів зі зміни назв населених пунктів

Міністерство фінансів відповідно до звернення <...> стосовно надання роз'яснень щодо фінансування заходів, які виникають у зв'язку із зміною назв населених пунктів та вулиць, пов'язаних із виконанням Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (далі - Закон), у межах компетенції повідомляє.

Пунктом 6 статті 7 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування було доручено, зокрема, у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом в установленому порядку перейменувати райони у містах, сквери, бульвари, вулиці, провулки, узвози, проїзди, проспекти, площі, майдани, набережні, мости, інші об'єкти топоніміки населених пунктів, а також інші географічні об'єкти, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму.

Слід зазначити, що законами України "Про автомобільні дороги" та "Про місцеве самоврядування в Україні" до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад віднесено організацію за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах). Це ж підтверджується і нормами Бюджетного кодексу України. Так, згідно із ч. "в" пп. 10 п. 1 ст. 91 цього Кодексу до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах).

Виходячи з викладеного, власники або балансоутримувачі об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів зобов'язані провести заходи, що виникають у зв'язку із зміною назв населених пунктів та вулиць, пов'язаних із виконанням Закону, зокрема щодо заміни дорожніх знаків із новими назвами населених пунктів та вулиць. Здійснення таких заходів на дорогах місцевого значення фінансується безпосередньо за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, а на дорогах, які є складовими автомобільних доріг державного значення, - як співфінансування на договірних засадах.

Такі видатки безпосередньо за рахунок коштів місцевих бюджетів можуть відображатися:

• за КТКВК 100203 "Благоустрій міст, сіл, селищ" - у разі, якщо місцевою радою затверджена програма з благоустрою, яка, зокрема, передбачатиме заміну дорожніх знаків із новими назвами населених пунктів та вулиць;

• за КТКВК 170703 "Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг" - у разі, якщо заміна дорожніх знаків здійснюється як складова частина при комплексному виконанні робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом або утриманням автомобільних доріг.

При цьому застосовуються КЕКВ відповідно до економічної характеристики операцій здійснених платежів (в тому числі можуть використовуватися КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" або 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування").

Стосовно заміни дорожніх знаків із новими назвами населених пунктів та вулиць на дорогах державного значення, то кошти з місцевого бюджету можуть виділятися лише як співфінансування на договірних засадах. Так, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 26 та 43) органам місцевого самоврядування надано право затверджувати програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, виконавцями яких, зокрема, можуть бути визначені розпорядники коштів державного бюджету.

Видатки на реалізацію програми затверджуються головному розпоряднику коштів місцевого бюджету за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 250344 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". Головний розпорядник коштів місцевого бюджету перераховує кошти субвенції розпоряднику коштів державного бюджету (виконавцю програми) на окремий спеціальний реєстраційний рахунок (код класифікації доходів 41032400 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів"), після чого розпорядник коштів державного бюджету (виконавець програми) вносить у встановленому законодавством порядку зміни до кошторису за бюджетною програмою, в рамках якої реалізовуватимуться заходи, що затверджені програмою соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

 

Заступник міністра

С. Марченко