НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 26.07.2016 р. N 15-р/з

Щодо зарахування до стажу державної служби періодів роботи на посадах, віднесених до посад службовців

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу" Нацдержслужба роз'яснює.

Стаж державної служби обчислюється відповідно до статті 46 Закону України від 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу" (далі - Закон). Стаж державної служби дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.

Крім того, пунктом 8 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону передбачено, що стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством.

Стаж державної служби до набрання чинності Законом обчислювався відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 року N 283 (далі - Порядок), та додатка до нього.

Пунктом 3 Порядку передбачено, що до стажу державної служби включається час роботи на посадах службовців в органах, зазначених у пункті 2 цього Порядку і додатку до нього, якщо при просуванні по службі вони зайняли посади державних службовців.

Просуванням по службі вважається безпосередній перехід з посади службовця на посаду державного службовця у період роботи в державних органах, які передбачені в пункті 2 Порядку обчислення стажу державної служби та додатку до нього.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1995 року N 397 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 року N 758" для службовців, які після прийняття цієї постанови, тобто після 8 червня 1995 року, при просуванні по службі зайняли посади державних службовців, визначені у статті 25 Закону України від 16 грудня 1993 року N 3723-XII "Про державну службу", стаж державної служби для надання додаткової оплачуваної відпустки та призначення пенсії державного службовця обчислюється з дня призначення на посаду державного службовця. Стаж для виплати надбавок за вислугу років за період роботи на посадах службовців обчислюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 року N 1049, а за період роботи на посадах державних службовців - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 року N 283.

Згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 року N 283 надбавка за вислугу років виплачувалася у розмірах, установлених частиною п'ятою статті 33 Закону України від 16 грудня 1993 року N 3723-XII "Про державну службу", відповідно до якої надбавка за вислугу років виплачувалася державним службовцям щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.

Водночас статтею 50 Закону встановлено, що заробітна плата державного службовця складається з:

1) посадового окладу;

2) надбавки за вислугу років;

3) надбавки за ранг державного службовця;

4) виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;

5) виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;

6) премії (у разі встановлення).

Відповідно до статті 52 Закону надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

Отже, до 1 травня 2016 року та після 1 травня 2016 року порядок установлення надбавки за вислугу років державним службовцям різний.

У зв'язку з цим відповідні періоди роботи на посадах службовців не можуть бути зараховані до стажу державної служби, зокрема для встановлення надбавки за вислугу років, якщо просування по службі відбулося після 8 червня 1995 року.

 

Голова

К. Ващенко