МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.07.2016 р. N 3.23-Г-5457/7765-зв

Державній регуляторній службі України

 

 

 

Міністерство охорони здоров'я України спільно з ДП "Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій" МОЗ України (далі - Державне підприємство) опрацювало лист Державної регуляторної служби України від 06.05.2016 N 2933/0/20-16 та повідомляє.

1. Згідно ст. 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я, медичною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Згідно п. 1.8 Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого спільним наказом МОЗ України та МВС України від 31.01.2013 N 65/80 (далі - Положення), - Щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів здійснюються лікарями лікувального профілю та/або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за спеціальністю "сестринська справа", "лікувальна справа".

Відповідно до вищенаведеного, право на проведення щозмінних передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів мають особи, які набули кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра чи молодшого спеціаліста за будь-якою медичною спеціальністю, що підтверджується дипломом медичного навчального закладу відповідно до норм, які діють на даний час. Згідно кваліфікаційних вимог "Акушерка" - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Акушерська справа" або "Лікувальна справа". Отже, медичний працівник з освітою за спеціальністю "Акушерка", що пройшов атестацію за спеціальністю "Сестринська справа", має право проводити медичні огляди водіїв транспортних засобів.

2. Згідно ст. ст. 74, 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я та п. 1.8 Положення - право на проведення щозмінних передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів мають особи, які набули кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра чи молодшого спеціаліста за будь-якою медичною спеціальністю, що підтверджується дипломом медичного навчального закладу відповідно до норм, які діють на даний час.

Наказами МОЗ України від 07.09.93 N 198 "Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою" та від 22.07.93 N 166 "Про підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) на курсах інформації та стажування" передбачено проходження періодичного підвищення кваліфікації. Курси стажування організовуються і проводяться з метою набуття спеціальних знань з певних проблем медицини, поглиблення професійних знань, умінь та практичних навиків у роботі відповідно до спеціальності і посади.

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 N 1567 "Про затвердження порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті" визначено, що державному контролю підлягають усі транспортні засоби вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання (далі - транспортні засоби), що здійснюють автомобільні перевезення. У ході планових та позапланових перевірок перевіряється виконання вимог щодо проведення перед- та післярейсового медичного огляду водіїв.

Окрім того, пунктом "в" частини 1 статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я передбачено право медичних і фармацевтичних працівників на підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на п'ять років у відповідних закладах та установах.

Під час проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв передбачено, окрім загальної діагностики стану здоров'я водія транспортного засобу, обстеження на предмет перебування водія у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Проведення такого обстеження зобов'язує медичного працівника оволодіти спеціальними методами та засобами, що є одним з ключових аспектів проведення щозмінних оглядів водіїв транспортних засобів та вимагає особливої уваги.

Атестація середніх медичних працівників проводиться у відповідності з Положенням про атестацію середніх медичних працівників, затвердженого наказом МОЗ України від 23.10.91 N 146 (із змінами та доповненнями).

Кваліфікаційна категорія надається за якісні показники проведеної роботи за останні три роки з урахуванням проходження курсів спеціалізації і вдосконалення та інших форм підвищення кваліфікації за останні 5 років, наявності винаходів, раціональних пропозицій, виступів з доповідями на конференціях і нарадах медичних працівників та в пресі.

Державним підприємством розроблені та затверджені програми проведення інформаційно-тематичних семінарів "Методи проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів" (далі - Семінар).

Проходження медичним працівником Семінару може бути долучено до якісних показників проведеної роботи під час атестації та присвоєння їм кваліфікаційної категорії.

Таким чином, необхідність оволодіння медичними працівниками, які обслуговують транспортні підприємства, методикою проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів є очевидною, оскільки вимагає від таких медичних працівників знань, умінь та навичок, пов'язаних зі специфікою діяльності суб'єктів господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, обстеження на предмет перебування водія у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Крім того, професійна діяльність таких медичних працівників підпадає під перевірки як МОЗ України, ліцензіата провадження медичної практики, так і Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, ліцензіата провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт".

3. Проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів - це вид діяльності, що відповідно до чинного законодавства України потребує ліцензії на медичну практику.

Згідно з п. 15 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" медична практика є видом господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Відповідно до підпункту 10 пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 N 1001 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом" - у разі відсутності ліцензії на медичну практику у підприємства, установи, організації, що проводить таку діяльність, - необхідно укласти договір із суб'єктом господарювання, що має таку ліцензію на надання його персоналом послуг з щозмінних медичних оглядів водіїв.

Відповідно до пункту 18 постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 N 285 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" - Забезпечення медичною допомогою працівників підприємств, установ, організацій, вихованців (учнів, студентів) загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, здійснення передрейсових та післярейсових оглядів водіїв здійснюється шляхом:

- укладення такими підприємствами, установами, організаціями та закладами договору з амбулаторно-поліклінічним закладом, що має ліцензію, згідно з яким відповідні послуги надаватимуться відокремленим структурним підрозділом амбулаторно-поліклінічного закладу;

- або відкриття на таких підприємствах, в установах, організаціях та закладах медичних кабінетів фізичними особами - підприємцями, які провадять медичну практику на підставі ліцензії;

- або отримання такими підприємствами, установами, організаціями та закладами ліцензії та відкриття на підставі їх розпорядчого документа медичного кабінету без утворення закладу охорони здоров'я, що діятиме відповідно до положення про такий кабінет.

 

Заступник Міністра

Р. Ілик