ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від 16.12.2013 р. N 01-16-3580

Відділенням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

 

 

 

У зв'язку із чисельними скаргами страхувальників, які обслуговуються в органах Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства), на рішення виконавчих дирекцій відділень Фонду за результатами проведених ревізій (перевірок) та застосування фінансових санкцій за порушення строків перерахування сум оплати часткової вартості путівок та несвоєчасне повернення страхових коштів, що виникли внаслідок невиконання платіжних доручень органами Казначейства, повідомляємо наступне.

Відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 N 1407, органи Казначейства здійснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників бюджетних коштів та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства, відповідно до кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) або планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів.

Органи Казначейства здійснюють платежі на підставі платіжних доручень за дорученнями розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного бюджетного зобов'язання та бюджетного фінансового зобов'язання у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань.

Платіжні доручення подаються до органів Казначейства в кількості примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків. Форма, обов'язкові реквізити, строк дії платіжних доручень та вимоги до заповнення розрахункових документів на паперових носіях визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22 (далі - Інструкція N 22).

Відповідно до пункту 2.14 Інструкції N 22 банк платника на всіх примірниках прийнятих розрахункових документів і на реєстрах обов'язково заповнює реквізити "Дата надходження" і "Дата виконання", а банк стягувача - "Дата надходження в банк стягувача" (якщо ці реквізити передбачені формою документа), засвідчуючи їх підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку.

Відміткою про дату реєстрації банком платіжного доручення платника про сплату платежів до бюджету є заповнення в ньому реквізиту "Дата надходження", який банк заповнює незалежно від дати складання платником цього платіжного доручення.

Під час оскарження рішень виконавчих дирекцій відділень Фонду мають місце випадки, коли страхувальники додають до скарг копії платіжних доручень для перерахування коштів та/або реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі - реєстр). На копіях платіжних доручень у різних випадках наявна або відсутня відмітка органів Казначейства про дату одержання платіжного доручення або реєстру.

Враховуючи зазначене, рекомендуємо у разі порушення строку перерахування сум оплати часткової вартості путівок або несвоєчасного повернення страхових коштів страхувальниками, які обслуговуються в органах Казначейства при наявності у страхувальників платіжних доручень або реєстрів з відміткою про "Дату надходження", брати до уваги зазначені обставини при застосуванні фінансових санкцій, передбачених частиною першою статті 30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18.01.2001 N 2240.

З метою єдиного застосування норм законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, під час проведення ревізій (перевірок) органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності рекомендуємо довести зазначену інформацію до відома страхувальників, які обслуговуються в органах Казначейства.

 

Перший заступник директора

В. В. Ткаченко