ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від 26.02.2014 р. N 06-32-459

Щодо порядку отримання застрахованими особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорії 1, санаторно-курортного лікування за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

На звернення щодо порядку отримання застрахованими особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорії 1, санаторно-курортного лікування за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, повідомляємо.

Відповідно до статті 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18.01.2001 N 2240-III (далі - Закон N 2240) для забезпечення відновлення здоров'я застрахована особа та члени її сім'ї мають право на отримання санаторно-курортного лікування, оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах (у тому числі дитячих) у межах асигнувань, установлених бюджетом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд) на зазначені цілі, та в порядку і на умовах, визначених правлінням Фонду.

Умови отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, сплаченого за рахунок коштів Фонду, визначені Порядком отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженим постановою правління Фонду від 25.02.2009 N 12, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14.04.2009 за N 339/16355 (далі - Порядок N 12).

Пунктом 4.2 Порядку N 12 передбачено, що відповідно до рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємство (установа, організація), яке є основним місцем роботи застрахованої особи, видає путівку до санаторію в період відпустки.

Відповідно до частини десятої статті 35 Закону N 2240 допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення санаторно-курортного лікування надається застрахованій особі, якщо тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки недостатня для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад.

Застрахованій особі, яка направляється на лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару лікувального закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь час перебування у санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і у зворотному напрямку) у порядку і розмірах, встановлених цим Законом.

Згідно з пунктом 16 статті 20 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.91 N 796-XII особи, віднесені до категорії 1, мають право на одержання лікарняного листка на весь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди й назад, з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку, але зазначені обставини не виключають обов'язок страхувальників щодо виконання вимог Закону N 2240 та Порядку N 12.

Враховуючи викладене, застраховані особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорії 1, мають право на отримання санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду, в період відпустки та відновлювального лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм з одержанням листка непрацездатності на весь період зазначеного лікування (з урахуванням часу проїзду з обох напрямках), з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню.

Пропозиції щодо правового врегулювання порушеного питання будуть винесені на розгляд постійної комісії правління Фонду з питань страхових виплат та соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду відповідно до Положення про постійні комісії правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 30.10.2008 N 58.

 

Директор

В. В. Ткаченко