ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від 04.12.2013 р. N 04-30-3449

<...> Статтею 35 Закону N 2240 передбачено, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу).

Отже, якщо жінка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і не працює (не отримує заробітну плату (дохід)), то у разі її тимчасової непрацездатності листок непрацездатності не видається.

Жінці, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і працює на умовах неповного робочого дня (тижня), отримує заробітну плату, з якої сплачуються внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, у разі її тимчасової непрацездатності листок непрацездатності видається відповідно до вимог Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 р. N 455.

Пунктом 2 статті 35 Закону N 2240 визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності).

Враховуючи зазначене, у даному випадку у разі тимчасової непрацездатності застрахованої особи, яка працює в режимі неповного робочого часу в період перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, листок непрацездатності оплачується на загальних підставах.

 

Заступник директора

Т. Нагорна