ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Щодо порядку надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду жінкам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Відповідно до частини першої статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18.01.2001 N 2240 (далі - Закон N 2240) матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, застрахованим особам, зазначеним у частині першій статті 6 цього Закону, призначаються та надаються за основним місцем роботи (крім видів матеріального забезпечення, передбачених пунктами 1, 2 статті 34 цього Закону, яке надається за основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України).

Згідно з пунктом 2 статті 2 Закону N 2240 застрахована особа - найманий працівник, а у випадках, передбачених цим Законом, також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Згідно із пунктом 4 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 N 2464 (далі - Закон N 2464) за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, страхові внески сплачуються органами праці та соціального захисту населення і не сплачуються самими особами.

Сума єдиного внеску, який сплачується зазначеною категорією платників з сум допомоги, спрямовується на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до Закону N 2464.

Таким чином, період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу для призначення пенсії.

Страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, у період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не сплачуються, тому відповідно зазначений період не зараховується до страхового стажу для оплати листка непрацездатності.

Однак, враховуючи, що особи, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, продовжують знаходитися у трудових відносинах з роботодавцем, постановою правління Фонду від 16.06.2011 N 41 "Про надання соціальних послуг особам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" підтверджено їх право на отримання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Отже, враховуючи зазначене, вважаємо, що жінка, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має право на отримання дитячого новорічного подарунку та на оздоровлення дитини у дитячому закладі оздоровлення за рахунок коштів Фонду.

Відповідно до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 N 17, організованими формами оздоровлення за рахунок коштів Фонду охоплюються діти віком від 6 до 18 років.

____________

 

слуЮ)��=^��_льно-правовими договорами, грошового забезпечення, оплати тимчасової непрацездатності та інших видів доходу, на які нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в межах максимальної величини бази нарахування.

 

3. Нарахована страхувальниками сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

4. Утримана сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування із заробітної плати застрахованих осіб.

5. Надходження страхових коштів, у тому числі пені та штрафів:

1) перераховані страхові кошти:

Пенсійному фонду України;

Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

2) залишок страхових коштів, неперерахованих на кінець звітного періоду.

6. Сума недоїмки із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на кінець звітного періоду.

7. Сума заборгованості із сплати пені та штрафів на кінець звітного періоду.

8. Розстрочені суми єдиного внеску.

9. Кількість платників на кінець звітного періоду (юридичні та фізичні особи).

10. Середньооблікова чисельність працівників на кінець звітного періоду.

11. Кількість боржників на кінець звітного періоду.

____________