СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від 05.04.2012 р. N 01-12/483

Щодо отримання допомоги на поховання у випадку смерті у відрядженні в іншій країні

Питання: Працівник нашого підприємства помер, перебуваючи у відрядженні в Румунії. Свідоцтво про смерть також видане в Румунії. Чи зможемо ми на підставі вищезгаданого свідоцтва одержати допомогу на поховання в органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?

Відповідь: Згідно з п. 4 ст. 51 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" свідоцтво про смерть є одним з документів, необхідних для отримання допомоги на поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Згідно з роз'ясненням Міністерства закордонних справ України, іноземні офіційні документи користуються доказовою силою офіційних документів на території України:

без будь-якого додаткового засвідчення, якщо вони складені на території держави, з якими Україна має відповідні дво- або багатосторонні договори;

за умови засвідчення штампом апостиль, якщо вони складені на території держав - учасниць Гаазької угоди від 5 жовтня 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів;

за умови наявності консульської легалізації, якщо вони складені на території держав, з якими Україна не має вищезазначених договорів, і на території Німеччини, яка висловила заперечення проти приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів.

Румунія входить до переліку країн, на які розповсюджується спрощена легалізація відповідно до Гаазької Конвенції, отже, свідоцтво про смерть може бути легалізоване шляхом проставляння апостиля, форма і порядок проставляння якого встановлені в Гаазькій Конвенції.

Оскільки легалізація документа завжди має на меті використання цього документа за кордоном, то слід зробити переклад цього документа на мову країни, куди прямує документ.

Спочатку апостиль проставляється на оригіналі документа відповідним компетентним органом його держави-походження, після чого робиться переклад, достовірність якого засвідчуються нотаріусом і подається для проставляння апостиля в Міністерство юстиції України. Така подвійна процедура проставляння апостиля вимагається майже всіма державами - учасницями Конвенції.

На підставі викладеного, для отримання допомоги на поховання за рахунок коштів Фонду вам необхідно легалізувати свідоцтво про смерть, видане в Румунії, відповідно до чинного законодавства.

 

Заступник директора

В. Назаров