Доходи, які враховуються (не враховуються) при визначенні розміру аліментів

Вид доходу

Включення до розрахунку

Постанова КМУ від 26.02.93 р. № 146

Основна заробітна плата за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо

+

Пп. 1 п. 1

Винагороди, що виплачуються штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню

+

Пп. 8 п. 1

Усі види доплат і надбавок до заробітної плати

+

Пп. 2 п. 1

Грошові і натуральні премії

+

Пп. 3 п. 1

Оплата за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні

+

Пп. 4 п. 1

Вартість безкоштовного надання квартир та комунальних послуг

Пп. 9 п. 12

Заробітна плата, що зберігається під час відпустки

+

Пп. 5 п. 1

Компенсація за невикористану відпустку
(крім випадків, коли особа при звільненні одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років)

Пп. 2 п. 22

Заробітна плата, що зберігається під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати

+

Пп. 6 п. 1

Винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій

+

Пп. 7 п. 1

Одноразові винагороди (відсоткові надбавки) за вислугу років

+

Пп. 9 п. 1

Дотації на обіди, вартість путівок до санаторіїв і будинків відпочинку, що надаються за рахунок коштів підприємств

Пп. 22 п. 12

Субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Пп. 19 п. 12

Допомоги по державному соціальному страхуванню, а також  допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах

+

Пп. 10 п. 1

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років

Пп. 17 п. 12

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

Пп. 4 п. 12

Одноразова допомога при народженні дитини

Пп. 10 п. 12

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Пп. 12 п. 12

Державна допомога на поховання

Пп. 11 п. 12

Допомога по безробіттю

+

Пп. 13 п. 1

Матеріальна допомога особам, які втратили право на допомогу по безробіттю

Пп. 8 п. 12

Доплати до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачувані за рахунок підприємств

+

Пп. 11 п. 1

Суми, виплачувані для відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або інше пошкодження здоров'я
(за винятком сум для відшкодування збитків на догляд, додаткове харчування, санаторно-курортне лікування, включаючи оплату проїзду, протезування потерпілих)

+

Пп. 12 п. 1

Вихідна допомога при звільненні

Пп. 1 п. 12

Компенсаційні виплати при відрядженнях і переведенні на роботу в іншу місцевість

Пп. 5 п. 12

Польове забезпечення, надбавки до заробітної плати й інші суми, які виплачуються замість добових і квартирних

Пп. 6 п. 12

Вартість речового, продовольчого забезпечення або його грошової компенсації

Пп. 21 п. 12

Компенсаційні суми, які виплачуються за амортизацію інструментів і зношеність одягу

Пп. 7 п. 12

Стипендії, що виплачуються:
студентам в період навчання у вищих навчальних закладах;
учням професійних навчально-виховних закладів;
слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

+

Пп. 15 п. 1

Сума неоподаткованого розміру матеріальної допомоги

Пп. 1 п. 12

Допомога на лікування

Пп. 3 п. 12

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням

Пп. 13 п. 12

Допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми

Пп. 14 п. 12

Соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

Пп. 15 п. 12

Соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам

Пп. 16 п. 12

Тимчасова державна допомога, якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину

Пп. 18 п. 12

Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення

Пп. 20 п. 12

Доходи від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходи від присадибної ділянки або підсобного господарства

+

Пп. 16 п. 1

Плата, отримана за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю)

+

Пп. 18 п. 1

Усі види заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях

+

Пп. 17 п. 1

Інші види заробітку

+

Пп. 19 п. 1

Пенсія
(за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються інвалідам I групи на догляд за ними)

+

Пп. 14 п. 1