Вагітним та жінкам, які мають дітей віком до 3-х років встановлять 36-годинний робочий тиждень

Вагітна жінкаНародні депутати подали на розгляд до Верховної Ради проект Закону України «Про внесення змін до статті 178 Кодексу законів про працю України (щодо скорочення робочого часу для вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років).

Необхідність прийняття законопроекту зумовлена незадовільним рівнем здоров’я та соціального захисту вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років. 

У рішенні спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН з питання «Жінки у 2000 р.: рівність, розвиток і мир у XXI ст.» пріоритетним напрямком покращення становища жінок визнано охорону їх здоров’я, що кваліфікується важливим стратегічним і невідкладним завданням кожної країни світу. У статті 24 Конституції України закріплені права жінок на умови, які дають їм можливість поєднувати працю з материнством, правовий захист, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг жінкам і матерям.

На сьогодні в Україні існує проблема незадовільного стану здоров’я дітей, який безпосередньо залежить від здоров’я матері, адже кожна друга вагітна жінка має захворювання (хвороби серця, нирок, судин). Також на рівень захворюваності новонароджених мають суттєвий вплив негативні матеріально-побутові умови та умови праці (щоденна фізична та психічна перевтома жінки, емоційна напруга).  
  
Враховуючи вищевикладене, пропонується доповнити статтю 178 Кодексу законів про працю України частиною першою, де передбачається, що жінкам, які стали на облік по вагітності, а також жінкам, які мають дітей віком до трьох років, встановлюється скорочена тривалість робочого часу – не більше 36 годин на тиждень із збереженням середньої заробітної плати.

Прийняття зазначеного законопроекту сприятиме забезпеченню належного соціального захисту вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років.