Сплачував страхові внески – не оплатять лікарняний

З прийняттям закону про єдиний соціальний внесок багатьох підприємців та осіб, що забезпечують себе роботою самостійно турбує питання оплати лікарняних та декретних. Одним словом обіцяне Фондом матеріальне забезпечення.

Підприємці переймаються долею своїх виплат, заслужених багаторічної та сумлінною сплатою страхових внесків. Цим питанням стурбовані не лише сумлінні підприємці, а й працівники Фонду, чиї кабінети вони штурмують.

Саме через це Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності спромігся надати Лист-роз’яснення від 12.03.2011р. № 01-16-489 з приводу цього питання. І вилилось це аж в п’ять сторінок, не зовсім радісного для підприємців, тексту. Виявилось, що не всі отримають заслужені виплати і ось чому.

Згідно із статтею 2 Прикінцевих положень Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464 (далі - Закон № 2464) з 1 січня 2011 року суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян", нараховують, обчислюють та сплачують єдиний внесок, у тому числі відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, відповідно до цього Закону.

Статтею 10 Закону № 2464 визначено порядок добровільної участі у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні. Зазначеною статтею передбачено, що у разі виявлення бажання у 2011 році брати участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності на добровільних засадах фізичним особам - підприємцям необхідно звертатися з відповідною заявою до органів Пенсійного фонду. З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, територіальним органом Пенсійного фонду в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до типового договору, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року №21-5. Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання (частина 4 статті 10 Закону № 2464).

Тому, фізична особа - підприємець, яка сплачує єдиний податок, буде мати право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду за страховими випадками, які настали з 01.01.2011р. лише у разі сплати єдиного внеску (у тому числі відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності) та з моменту укладання договору про добровільну участь.

Сплата єдиного податку у грудні 2010 року за періоди 2011 року не дає права платникам єдиного податку вважатися з 01.01.2011 року застрахованими особами у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Враховуючи, що нормами Закону № 2240 не обмежено строк звернення застрахованої особи за отриманням матеріального забезпечення, фізичні особи - підприємці, які сплачували єдиний податок у 2010 році мають право на отримання у 2011 році допомоги по страхових випадках, які настали у 2010 році.

Призначення та виплата матеріального забезпечення фізичним особам - підприємцям, які сплачували єдиний податок у 2010 році, за страховими випадками, які настали до 31.12.2010 року включно, здійснюються робочими органами відділень Фонду в порядку та на умовах, діючих до 01.01.2011 року.

З урахуванням інформації, яка щоквартально отримувалась від Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної податкової адміністрації України (щодо фізичних осіб - підприємців, платників єдиного податку) та на виконання пункту 2.4 наказу Виконавчої дирекції Фонду "Про окремі питання, пов'язані з опрацюванням робочими органами відділень Фонду заяв - розрахунків страхувальників - роботодавців" від 25.02.2011 № 39-ос, у разі відсутності таких фізичних осіб - підприємців на обліку в робочих органах Фонду, їх необхідно внести до Єдиного реєстру страхувальників Фонду.

Відповідно до частини другої статті 53 Закону № 2240, порядок обчислення середньої заробітної плати для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах визначається Кабінетом Міністрів України. Таким порядком є Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266, до якого на даний час зміни не внесено.

Отже, середньоденна заробітна плата (дохід) для добровільно застрахованих осіб обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком).

Виплата матеріального забезпечення добровільно застрахованим особам здійснюється робочими органами Фонду через установи банку в безготівковому порядку на рахунки, вказані добровільно застрахованими особами при зверненні.

Звертаємо увагу, що на даний час Порядок страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затверджений постановою правління Фонду від 2 червня 2005 року № 62, не втратив чинності і може застосовуватися в частині, що не суперечить нормам Закону №2464.

З метою недопущення нецільового використання коштів Фонду на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах при ознаках зловживань необхідно організувати проведення позапланових перевірок страхувальників по коштах Фонду.

Пунктом 9 Порядку № 26 передбачено, що після надходження коштів, зазначених у заяві - розрахунку, на рахунок страхувальника, останній зобов'язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення у строки, визначені статтею 52 Закону № 2240, тобто у найближчий день, установлений для виплати заробітної плати. При цьому, слід зазначити, що після отримання коштів Фонду, виплата допомоги може бути здійснена страхувальником і раніше.

Відповідно до частини першої статті 21 Закону №2240 та пункту 10 Порядку №26, у разі якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення у вказаний термін, невикористані страхові кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування, протягом трьох робочих днів.

Виконавча дирекція Фонду звернулася до Державної податкової служби та Міністерства соціальної політики з проханням надати роз'яснення щодо правомірності здійснення роботодавцями сплати податків та інших платежів, визначених законодавством України, з власного рахунку та їх подальшої компенсації з окремого рахунку.

При цьому зазначаємо, що всі заяви відділень Фонду на фінансування страхувальників для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, яке нараховане в 2011 році, фінансуються своєчасно і в повному обсязі.

 

Соціальне страхування в Україні 

{social}