Внесення відомостей до земельного кадастру стане безкоштовним

Верховна Рада скасувала плату за внесення відомостей до Державного земельного кадастру, прийнявши в цілому законопроект N 3061. 

Відповідно до прийнятого Закону скасовується плата за внесення відомостей до Державного земельного кадастру при реєстрації ділянки, внесення змін до відомостей Поземельної книги, реєстрацію обмежень у використанні земель і так далі.

У той же час за надання відомостей з кадастру і раніше стягується плата, крім випадків, визначених Законом про кадастр.

Уряд повинен встановлювати перелік, розміри, порядок справляння такої плати.

Соціальний захист громадян