Допомога малозабезпеченим сім’ям — це просто :-)

Допомога малозабезпеченим сім’ямДопомога малозабезпеченим сім’ям призначається в розмірі різниці між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Прожитковий мінімум для сім’ї — сума прожиткових мінімумів її членів, з урахуванням рівня забезпечення.

Категорія

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму, грн.

діти віком до 6 років:

964,92

дитина-інвалід

1 052,64

дитина, яка утримується одиноким батьком чи матір’ю

дитина, один або обоє батьків якої є інвалідами І, ІІ групи

дитина зі статусом особи, що проживає та навчається на території гірського населеного пункту

діти віком від 6 до 18 років:

1 202,41

дитина-інвалід

1 311,72

дитина, яка утримується одиноким батьком чи матір’ю

дитина, один або обоє батьків якої є інвалідами І, ІІ групи

дитина зі статусом особи, що проживає та навчається на території гірського населеного пункту

працездатні особи

255,78

особа зі статусом особи, що проживає та навчається на території гірського населеного пункту

306,94

особи, які втратили працездатність

949,00

особа зі статусом особи, що проживає та навчається на території гірського населеного пункту

1 138,80

 

Якщо ваш дохід (з урахуванням заробітної плати та інших соціальних допомог) за останніх 6 місяців поділений на 6 нижчий за прожитковий мінімум для Вашої сім’ї, то ви можете претендувати на допомогу малозабезпеченим сім’ям у розмірі різниці між прожитковим мінімумом для Вашої сім’ї та середньомісячним доходом сім’ї.

До складу сім'ї включаються:

 • чоловік, дружина;
 • рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей;
 • неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками;
 • непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів;
 • особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним;
 • жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.
 • діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей (незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації).

До складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Приклад розрахунку № 1:

Маємо сім’ю з двох працездатних дорослих та 2-річної дитини, прожитковий мінімум такої сім’ї складає:

255,78*2+964,92=1476,48 грн.

Середньомісячний дохід складає 3 740,00. Відповідно дохід сім’ї перевищує її прожитковий мінімум, тому дана допомога такій сім’ї не призначається.

Приклад розрахунку № 2:

Маємо сім’ю з одинокої матері та двох дітей 7 та 3 років, прожитковий мінімум такої сім’ї складає:

255,78+1311,72+1052,64=2620,14 грн.

Середньомісячний дохід становить 1707,75 грн. Різниця в даному випадку виходить 912,39 грн. Але законодавством передбачене збільшення допомоги малозабезпеченим сім’ям на дітей старше 3 років (250,00 грн. на дітей від 3 до 13 років, 500,00 грн. на дітей від 13 до 18 років). Тому остаточний розмір складатиме: 912,39+250*2=1 412,39 грн.

Приклад розрахунку № 3:

Маємо сім’ю з двох працездатних дорослих та двох дітей 14 та 8 років, прожитковий мінімум такої сім’ї складає:

255,78*2+1 202,41*2=2 916,38 грн.

Середньомісячний дохід становить 556 грн. Різниця в даному випадку виходить 2360,38 грн. Але законодавством передбачене обмеження розміру допомоги: не більше 75% прожиткового мінімуму сім’ї, тобто 2 187,29 грн. Також не забуваємо враховувати збільшення на дітей, яке включається понад граничний розмір допомоги, остаточний розмір складатиме:

2187,29+500+250=2937,29 грн.

Увага! Підстави відмови в призначенні допомоги незалежно від доходу:

 • працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги);
 • під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім'ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо);
 • особи, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у межах норм споживання та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї;
 • у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами I і II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 гектара (крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім'ї причин не приносить дохід);
 • у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму). При цьому не враховуються транспортні засоби, які згідно із законодавством не є об'єктами оподаткування (крім тракторів на гусеничному ходу).

Винятки, коли за наявності перелічених підстав допомога може бути призначена за наслідками обстеження матеріально-побутових умов сім'ї:

-          у складі сім'ї є інвалід;

-          у малозабезпеченій багатодітній сім'ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

-          неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов'язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім'ї.

Документи для призначення допомоги подаються до управлінь праці та соціального захисту населення (виконкомів сільрад) за місцем реєстрації малозабезпеченої сім’ї.

Для отримання допомоги потрібно подати заяву. До заяви про надання державної соціальної допомоги додаються:

 • документ, що посвідчує особу;
 • довідка про склад сім’ї;
 • декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);
 • довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається на півроку і через шість місяців сім’я знову повинна підтвердити своє право на виплати.

Деталі для допитливих.

Ця допомога призначається відповідно до закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та Постанови Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» (далі – Порядок).

Малозабезпечена сім’я — це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. Право сім’ї на цю допомогу залежить не лише від доходів, але і від її майнового стану, зайнятості працездатних членів сім’ї та інших факторів.

Умови надання допомоги:

-          Сім’я постійно проживає на території України

-          Має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї

Згідно п. 15 Порядку прожитковий мінімум для сім’ї розраховується як сума прожиткових мінімумів її членів, з урахуванням рівня забезпечення на підставі Закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік» (статті 7, 9 в редакції станом на 25.07.14 р.)

Категорія

Прожитковий мінімум, грн.

Рівень забезпечення, %

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму, грн.

діти віком до 6 років

1032

85%

877,20

діти віком від 6 до 18 років

1286

85%

1 093,10

працездатні особи

1218

21%

255,78

особи, які втратили працездатність

949

100%

949,00

 

Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 %, а для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, — на 20 % (п. 16 Порядку).

Для громадян, які отримали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20 %.

Приклад: рівень забезпечення прожиткового мінімуму для дитини-інваліда до 6 років складатиме 877,20:100%*120%=1 052,64 грн.

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2014 році збільшується на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років — на 500 гривень (п. 16 Порядку).

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з «Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги», затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.11.2001 р. № 486/202/524/455/3370.

Цікавий факт: якщо хтось з членів малозабезпеченої сім’ї сплачує аліменти, ця сума віднімається від доходу малозабезпеченої сім’ї (п. 8.1 Методики).

 

Соціальний захист громадян