До уваги бухгалтерів. Фонд дозволив взаємозалік

Отримавши нового лідера, який так відважно боровся за крісло директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд нарешті почав працювати.

Як наслідок, були почуті  численні звернення органів Фонду та страхувальників щодо взаємозаліку.

 

Справа в тому, що під час проведення ревізії у 2011 році, перевірці підлягає період 2010 року, а при виникненні певних обставин і більш ранні роки.

Під час проведення контрольних заходів у страхувальників органами Фонду можуть виявлятися порушення чинного законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що мали місце до 01.01.2011, які тягнуть за собою відповідальність страхувальника (неправильність нарахування, несвоєчасність або неповнота сплати страхових внесків, порушення порядку використання страхових коштів Фонду).

Як всі ми знаємо, а дехто вже навіть встиг відчути на собі, з 1 січня 2011 року набрав чинності Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон № 2464).

Пунктом 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2464 передбачено, що стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, здійснюється фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до законодавства, що діяло на момент виникнення такої заборгованості або застосування штрафних санкцій.

На період до повного стягнення заборгованості із сплати страхових коштів, що мали місце станом на 01.01.2011, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, та відповідних штрафних санкцій за Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими він був наділений до набрання чинності Законом № 2464.

Згідно із частиною 2 ст.25 Закону № 2240 порядок надходження, обліку та витрачання страхових коштів Фонду, здійснення платежів, ведення бухгалтерського обліку і звітності щодо коштів Фонду, визначається правлінням Фонду відповідно до законодавства.

Таким порядком є Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду, затверджена постановою правління Фонду від 26.06.2001 №16. Зазначена Інструкція передбачає здійснення взаємозаліку по коштах Фонду між страхувальником та Фондом, в т.ч. по сплаті фінансових (штрафних) санкцій у випадках коли фінансові (штрафні) санкції не перевищують суми заборгованості Фонду перед страхувальником.

Таким чином, при виявленні порушень законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності страхувальником у період до 01.01.2011 суму нарахованих фінансових (штрафних) санкцій, застосованих до страхувальника за цей період, можливо зараховувати в рахунок погашення заборгованості за Фондом. У разі, якщо сума фінансових (штрафних) санкцій перевищує суму заборгованості за Фондом, лише сума перевищення перераховується на рахунок органу Фонду.

Зазначений порядок не суперечить п.7 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2464, оскільки Фонд був наділений таким правом до набрання чинності цим Законом.

Для здійснення наведених в цьому листі розрахунків, страхувальнику необхідно направити листа до органу Фонду де він обліковується, щодо неперерахування сум накладених фінансових санкцій, а зменшення на цю суму заборгованості за Фондом. Після отримання позитивної відповіді від органу Фонду, відповідні операції мають бути відображені в звіті страхувальника.

Соціальне страхування в Україні

{social}