Президенту та депутатам зменшать пенсії до рівня простих людей

Здійснена в 2011 році пенсійна реформа не вирішила однієї з ключових проблем пенсійної політики.

На тлі багатомільярдного дефіциту бюджету Пенсійного фонду і державного бюджету України, принизливо низьких пенсій більшості пенсіонерів цілі категорії громадян отримують пенсії на підставі окремих законів за пільговим принципом. 

Такий стан речей порушує фундаментальний принцип соціальної справедливості.

Для відновлення цієї справедливості група народних депутатів пропонує запровадити в Україні єдині принципи нарахування пенсій. Для цього ними було ініційовано подання до Верховної Ради України відповідного законопроекту (№ 3511).

Відповідно до пояснювальної записки до даної законодавчої ініціативи, нарахування пенсій для Президента України, членів Кабінету Міністрів України, народних депутатів, тощо є невиправданим. Ці категорії осіб мають отримувати пенсії на загальних підставах, що буде відповідати принципу соціальної справедливості, рівності громадян перед законом і дозволить перерозподілити фінансові ресурси в інтересах решти пенсіонерів.

Завдання законопроекту –  забезпечити єдині принципи нарахування пенсій в Україні та дотримання принципу соціальної справедливості при цьому. У всіх громадян України, за незначними і обґрунтованими винятками, розмір пенсії має залежати від розміру заробітної плати й тривалості трудового стажу й визначатися за єдиним пенсійним законом.

Внаслідок внесення цих змін пенсіонери – Президент України, народні депутати всіх скликань, колишні члени уряду, отримуватимуть пенсію на загальних підставах.

Як стверджують народні обранці, реалізація проекту Закону дозволить зробити вагомий крок до ліквідації несправедливих диспропорцій у пенсійному забезпеченні, ліквідувати невиправдані пенсійні пільги для Президента України, членів Кабінету Міністрів народних депутатів України та суддів, сприятиме впровадженню єдиних принципів нарахування пенсій, соціальної справедливості та забезпечить економію коштів державного бюджету та Пенсійного фонду України.

У випадку прийняття зазначеного проекту парламентом та підписання його Президентом в запропонованій редакції закон набуває чинності з 1 липня 2014 року. 

Соціальний захист громадян