Парламентарії борються за ґендерну рівність

Жінки у Верховній Ра䳥ендерний баланс - це індикатор демократичності і дотримання основних громадянських свобод, що відображає процес утвердження в Україні соціальних, економічних та політичних стандартів.

Недотримання  ґендерного співвідношення призводить до посилення соціально-економічної диференціації населення залежно від статі, невідповідності фактичних можливостей жінок та чоловіків задекларованої Конституцією України рівності статей та настановам демократичного суспільства. 
Більш того, існування ґендерної нерівності сповільнює можливості економічного зростання, послаблює систему державного управління та знижує ефективність стратегій людського розвитку. 
 
Досвід інших країн світу демонструє, що високий рівень залучення жінок до роботи в державних структурах супроводжується зниженням рівням корупції та сприяє посиленню соціальної спрямованості державної політики.
 
Основні прояви ґендерної нерівності в Україні:
 
1) недостатній рівень представництва та участі жінок на рівні прийняття політичних і соціально-економічних рішень, а також в управлінні ресурсами. За показником розширення можливостей жінок Україна посідає 86 місце серед 182 країн світу. Спостерігається незначна частка жінок у складі Верховної Ради України (9,4%), у складі Уряду України лише 3 жінки на посадах міністрів, відсутність жінок серед керівників обласних державних адміністрацій;
 
2) незважаючи на відсутність закріпленої у правовому полі різниці в оплаті праці чоловіків та жінок, які обіймають однакові посади та мають однакову кваліфікацію, де–факто має місце "вертикальна" професійна сегрегація, внаслідок чого жінки здебільшого зосереджені на посадах з нижчою заробітною платою. Дискримінація в процесі працевлаштування та професійного розвитку, секторальна професійна сегрегація призводять до суттєвого розриву в оплаті праці жінок і чоловіків. За даними Держстату розмір середньомісячної заробітної плати жінок за 2012 рік становив 2661 гривню, чоловіків – 3429 гривень. Таким чином, перевищення в заробітній платі чоловіків над розміром  заробітної плати жінок за цей період склав 22,4%;
 
3) наявність ґендерних стереотипів у суспільстві та низький рівень ґендерної культури населення; 
 
4) дискримінація за ознакою статі в рекламі.
 
З метою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах суспільства Міністерством соціальної політики України був розроблений законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».
Прийняття даного законопроекту забезпечить паритетну представленість жінок і чоловіків у списках політичних партій та виборчих списках; забезпечить заборону всіх форм дискримінації за ознакою статі; забезпечить дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах суспільства.