Розраховуємо допомогу малозабезпеченим сім’ям

Все більше сімей в наш час цікавиться державною політикою в сфері соціального захисту населення. І багато таких сімей відкрили для себе нове визначення – «допомога малозабезпеченим сім’ям».

Проте не всі знають як же правильно визначити дану допомогу, так люб’язно гарантовану нам державою.

Спробуємо розібратись хто ж такі малозабезпечені сім’ї та на який розмір доплат вони мають право.

«Допомога малозабезпеченим сім’ям» виплачується всім сім’ям, у яких дохід виявиться нижчим за гарантований мінімум. А гарантований мінімум в свою чергу – це сума гарантованих мінімумів для кожного члена сім’ї.

Конкретна цифра залежить від прожиткового мінімуму і категорії осіб, що входять до складу сім’ї.

Так, для працюючих людей гарантований мінімум становить 21% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 січня — 197 гривень 61 копійку.

Для пенсіонерів та інвалідів — 75% прожиткового мінімуму для непрацездатних. З 1 січня — 562 гривні 50 копійок.

Для дітей — 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Крім того, гарантований мінімум додатково збільшується в такій сім’ї на 10% на кожну дитину у віці до 18 років.

А для дітей у віці до 18 років, яких виховує самотня мати або батько або ж у яких один або обоє батьків інваліди I або II групи — на 20%.

Спробуємо пояснити це на прикладі.

Сім’я складається з працездатної матері, батька-пенсіонера і п’ятьох дітей: трьох, п’яти, восьми, чотирнадцяти і шістнадцяти років.

Гарантований мінімум для такої сім’ї розраховують шляхом додавання семи показників: мінімуму, встановленого для працездатної матері (з 1 січня — 197 гривень 61 копійка), мінімуму для непрацездатного батька (562 гривні 50 копійок), двох мінімумів для дітей до шести років (448 гривень 80 копійок) і трьох мінімумів для дітей від шести до вісімнадцяти років (537 гривень 35 копійок). У підсумку ми одержимо суму 3 269 гривень 76 копійок. Це і буде гарантований мінімум для такої сім’ї.

Причому сума допомоги не стабільна величина. Вона становить різницю між гарантованим мінімумом для сім’ї, яка претендує на виплату (у нашому прикладі 3 269 гривень 76 копійок) і її середньомісячним доходом за попередні шість місяців.

Допустимо, батьку виплачують пенсію в розмірі 1000 гривень. Мати одержує зарплату 1500 гривень. Таким чином, їхній середньомісячний дохід — 2 500 гривень. А гарантований мінімум для цієї сім’ї (як ми вже підрахували) становить 3 269 гривень 76 копійок.

Отже, сім’я повинна отримувати державну соціальну допомогу в розмірі: 3269 гривень 76 копійок (гарантований мінімум) — 2500 гривень (дохід сім’ї) = 769 гривень 76 копійок.

І це ще не все. У 2011 році відповідно до нового закону розмір соціальної допомоги на кожну дитину у віці від трьох до тринадцяти років збільшується на 60 гривень, а від тринадцяти до вісімнадцяти років — на 100 гривень.

Таким чином, до суми допомоги нашій сім’ї додадуться три виплати по 60 гривень і дві по 100 гривень. І загальний розмір допомоги становитиме вже не 769 гривень 76 копійок, а 1149 гривень 76 копійок.

Ось такий розрахунок може провести кожна малозабезпечена сім’я і дізнатись, в яку суму держава оцінює їхній прожитковий комфорт.

І ще пам’ятайте, що державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям призначається на півроку і через шість місяців сім’я знову повинна підтвердити своє право на виплати.

 

Для розрахунків користуйтесь таблицею гарантованих мінімумів.

 

 

 

 

2011 рік

 

2012 рік

 

у грудні

 

з січня

 

з квітня

 

з липня

 

з жовтня

 

з грудня

 

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

 

надається у розмірі, що дорівнює 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць

 

251,00

 

268,25

 

273,50

 

275,50

 

279,50

 

283,50

 

Допомога при народженні дитини

 

на першу дитину 

 

26 100

 

26 790

 

27 330

 

27 510

 

27 900

 

28 830

 

на другу дитину 

 

52 200

 

53 580

 

54 660

 

55 020

 

55 800

 

57 660

 

на третю і кожну наступну дитину

 

104 400

 

107 160

 

109 320

 

110 040

 

111 600

 

115 320

 

одноразова виплата:

 

8 700

 

8 930

 

9 110

 

9 170

 

9 300

 

9 610

 

щомісячна виплата:

 

на першу дитину

 

725

 

744,17

 

759,17

 

764,17

 

775

 

800,83

 

 

на другу дитину

 

906,25

 

930,21

 

948,96

 

955,21

 

968,75

 

1 001,04

 

 

на третю і наступну

 

1 329,17

 

1 364,30

 

1 391,80

 

1 400,97

 

1 420,83

 

1 468,19

 

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для

 

мінімальний

 

130,00

 

максимальний

 

 

працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 130 грн.

 

1 004

 

1 073

 

1 094

 

1 102

 

1 118

 

1 134

 

Допомога на дітей одиноким матерям

 

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 30 % ПМ для дитини відповідного віку

 

на дітей віком: до 6 років

 

мінімальний

 

261,00

 

267,90

 

273,30

 

275,10

 

279,00

 

288,30

 

максимальний

 

435,00

 

446,50

 

455,50

 

458,50

 

465,00

 

480,50

 

від 6 до 18 років

 

мінімальний

 

312,60

 

333,60

 

340,20

 

343,20

 

348,30

 

359,10

 

максимальний

 

521,00

 

556,00

 

567,00

 

572,00

 

580,50

 

598,50

 

від 18 до 23 років

 

мінімальний

 

301,20

 

321,90

 

328,20

 

330,60

 

335,40

 

340,20

 

максимальний

 

502,00

 

536,50

 

547,00

 

551,00

 

559,00

 

567,00

 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

 

надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги

 

на дітей віком:

 

максимальний

 

до 6 років

 

1 740

 

1 786

 

1 822

 

1 834

 

1 860

 

1 922

 

від 6 до 18 років

 

2 084

 

2 224

 

2 268

 

2 288

 

2 322

 

2 394

 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

 

надається у розмірі, що дорівнює 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку

 

на дітей віком:

 

максимальний

 

до 6 років

 

261,00

 

267,90

 

273,30

 

275,10

 

279,00

 

288,30

 

від 6 до 18 років

 

312,60

 

333,60

 

340,20

 

343,20

 

348,30

 

359,10

 

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги

 

на дітей віком:

 

максимальний

 

до 6 років

 

1 740

 

1 786

 

1 822

 

1 834

 

1 860

 

1 922

 

від 6 до 18 років

 

2 084

 

2 224

 

2 268

 

2 288

 

2 322

 

2 394

 

від 18 до 23 років

 

2 008

 

2 146

 

2 188

 

2 204

 

2 236

 

2 268

 

 

Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи II групи внаслідок психічного розладу

 

(10 % прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, на кожного інваліда, за яким здійснюється догляд)

 

100,40

 

107,30

 

109,40

 

110,20

 

111,80

 

113,40

 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

 

надається у розмірі, що дорівнює різниці між рівнем забезпечення ПМ для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом

 

рівень забезпечення (гарантований мінімум):

 

для працездатних осіб

 

(21 % ПМ для працездатних осіб)

 

210,84

 

225,33

 

229,74

 

231,42

 

234,78

 

238,14

 

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів

 

(80 % ПМ для осіб, які втратили працездатність)

 

600,00

 

657,60

 

670,40

 

675,20

 

684,80

 

707,20

                         

 

 

 

 

віком до 6 років

 

435,00

 

446,5

 

455,50

 

458,50

 

465

 

480,50

 

віком від 6 до 18 років

 

521,00

 

556,00

 

567,00

 

572,00

 

580,50

 

598,50

 

віком від 18 до 23 років

 

(за умови навчання)

 

502,00

 

536,50

 

547,00

 

551,00

 

559,00

 

567,00

 

Доплата до розміру допомоги у 2011 році: на кожну дитину віком від 3 до 13 років

 

60

 

120

 

на кожну дитину віком

 

від 13 до 18 років

 

100

 

230

 

За матеріалами www.rivnepost.rv.ua

 

Шановні читачі!

Якщо у Вас виникнуть будь-які питання з приводу надання та розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям, поставте їх, будь ласка, на форумі нашого сайту. В розділі "Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям".

Наші спеціалісти з радістю Вам допоможуть.