Влада заборонить пропаганду гомосексуалізму


Сучасна ера людської цивілізації, яка ознаменувалася закінченням світових війн, стала на шлях піднесення людських прав та свобод як найвищої соціальної та державної цінності. 

У більшості країн світу, особливо серед країн Західної Європи, розпочався стрімкий процес лібералізації всіх сфер життя суспільства. Однак, досить часто позитивні зрушення в суспільстві тягнуть за собою досить серйозні негативні наслідки.  

Українській цивілізації, яка формувалася тисячі років, притаманні власні культура, традиції, менталітет. Першоосновою українського суспільства завжди була родина 

Адже життєвий шлях людини так чи інакше складається в залежності від уміння протистояти певним труднощам, вмінням створити сім’ю, виховати дітей. 

Від того, як вона буде ставитися до створення сім’ї, виховання дітей, буде залежати не тільки її успіх, а й життя інших. Тому, вважається, що сім’я – це мікро-держава, яка суттєво впливає на розвиток країни. 

Прототип української родини з її побутом, загальним укладом життя, сукупністю звичаїв та традицій формувався протягом тисячоліть, удосконалювався в ході історичного розвитку, проте усталений  портрет української сім’ї і досі залишається незмінним у вигляді  союзу чоловіка та жінки. При цьому, українській традиційній родині характерні рівність чоловіка та жінки. 

Проте, з часом, відкритість кордонів, широкий доступ  до  інформації із зарубіжжя, діяльність на території нашої держави окремих іноземних структур, які насаджують на українську громадськість, не характерну для її свідомості ідеологію, призвели до пропаганди низки негативних явищ, які  морально та духовно руйнують нашу націю. 

Наразі, одним з таких негативних проявів лібералізаційних процесів в Україні є поширення одностатевих сексуальних стосунків, відкрита їх пропаганда у всіх сферах суспільного життя під виглядом боротьби за право особи на вільний вибір своєї сексуальної орієнтації. 

У той же час, власне явище одностатевих сексуальних стосунків для українського народу, а саме його зародки, є якісно новим та невідомим. Більшість громадян нашої держави звикли жити в дусі архаїчних традицій, загальноприйнятих норм моралі та сімейних цінностей. 

Враховуючи те, що саме на початковому етапі розвитку людини в неї формується власний світогляд, особистісне відношення до навколишніх явищ та процесів, держава має вжити  максимально можливих заходів з метою убезпечення наших дітей від насаджування образу життя осіб, які ведуть одностатеві сексуальні стосунки. Психіка дитини до 18-річного віку має формуватися на основі традиційних уявлень про сім’ю та стосунки, які базуються на союзі чоловіка та жінки. 

Більше того, статистичні дані свідчать, що серед усіх народжених дітей на планеті, лише 1% народжується таких немовлят, які мають вроджені порушення на гормональному рівні, що і призводить у подальшому до розвитку гомосексуалізму. 

Ті самі соціологічні дослідження виявили, що прояви гомосексуалізму у решти населення є наслідком впливу соціального осередку, тобто оточення, у якому вони перебувають. 

Як наслідок, вжиті державою заходи з метою  убезпечення дітей від негативного впливу широкомасштабної  пропаганди гомосексуалізму сприятиме вихованню повноцінного, психічно та фізично здорового молодого покоління, збереженню усталених традицій та звичаїв українського народу, поліпшенню демографічної ситуації.

У протилежному випадку, пропаганда одностатевих сексуальних стосунків, яка сьогодні присутня в України у вигляді  поширення будь-якої інформації про одностатеві сексуальні стосунки, може призвести до формування у підростаючого покоління хибного уявлення про те, що є загальноприйнятим, природним та здоровим. 

З метою забезпечення захисту дітей від пропаганди одностатевих сексуальних стосунків як фактору, який негативно впливає на їх фізичний, психічний, духовний, моральний та інтелектуальний розвиток в парламенті зареєстрований відповідний законопроект .

Даний проект Закону містить визначення поняття «пропаганда одностатевих сексуальних стосунків»; розрізняє види пропаганди одностатевих сексуальних стосунків та форми її вираження; закріплює заборону на пропаганду одностатевих сексуальних стосунків, спрямованої на дитину; визначає адміністративну та кримінальну відповідальність за пропаганду одностатевих сексуальних стосунків, спрямованої на дитину. 

Як стверджує автор цього законопроекту (В. В. Колесніченко) прийняття цього Закону дозволить, в першу чергу, створити умови для виховання дітей у дусі усталених українських традицій та культури, а найголовніше – сприятиме здоровому фізичному, психічному, духовному, моральному та інтелектуальному розвитку дітей, подолання демографічної кризи.