Держава не буде нараховувати пеню за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг

Держава не буде нараховувати пеню за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг

 

Проект Закону України «Про заборону нарахування та стягнення з громадян України пені у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги» розроблено у зв’язку з невиконанням державою зобов'язань по виплаті заробітної плати, пенсій, стипендій, інших грошових виплат населенню введено тимчасову заборону нараховувати по розрахунках з 1 жовтня 1996 року та стягувати з громадян України пеню за несвоєчасне внесення квартирної плати та за житлово-комунальні послуги.

 

Проблема несвоєчасної виплати заробітної плати - одна з найгостріших соціальних проблем, яка до цього часу не розв'язана, чим порушуються права працівників на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї. Згідно статті 43 Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

«Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло» гарантує стаття 48 Конституції України.
За даними Державного комітету статистики України, станом на 1 грудня 2012 року заборгованість із виплати заробітної плати по Україні складає 950,5 млн. гривень.

У поданому проекті пропонується встановити тимчасову заборону на нарахування та стягнення з громадян України, щодо яких має місце заборгованість із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших грошових виплат пені у разі несвоєчасного здійснення ними платежів за отримані житлово-комунальні послуги у зв‘язку з невиконанням державою зобов‘язань по ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, пенсії, стипендій, інших грошових виплат населенню.

Згідно статті 2 проекту Закону України «Про заборону нарахування та стягнення з громадян України пені у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги» кошти, стягнуті з громадян України, щодо яких має місце заборгованість із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших грошових виплат у вигляді пені за несвоєчасне здійснення платежів з квартирної плати та плати за житлово-комунальні послуги за період з 1 січня 2012 року, зараховуються в майбутні платежі з квартирної плати та плати за житлово-комунальні послуги.

Також пропонується, що сума несплаченої пені за несвоєчасне здійснення платежів з квартирної плати та плати за житлово-комунальні послуги, нарахованої громадянам України, щодо яких має місце заборгованість із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших грошових виплат на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2013 року, підлягає списанню.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про оплату праці», контроль за додержанням законодавства про оплату праці на підприємствах у межах наданих повноважень здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, органи державної податкової служби, фінансові органи, професійні спілки та інші органи (організації), що представляють інтереси найманих працівників.

Вищий нагляд за додержанням законодавства про оплату праці здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

Міністерство соціальної політики України, згідно з Положенням про Міністерство соціальної політики України, затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 року за №389/2011 є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із здійснення нагляду за додержанням законодавства про працю.

У складі Мінсоцполітики діє Державна інспекція України з питань праці, основним завданням якої, є забезпечення захисту прав працівників шляхом здійснення державного нагляду, зокрема, за додержанням законодавства про працю.

Тому в проекті закону запропоновано, що територіальні органи Державної інспекції України з питань праці в установленому законодавством порядку безоплатно надають громадянам України, щодо яких має місце заборгованість із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших грошових виплат необхідні документи щодо заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, інших грошових виплат.

За результатами аналізу стану додержання законодавства про оплату праці та даними державних статистичних спостережень встановлено, що причинами зростання та накопичення заборгованості з виплати заробітної плати залишається високий рівень збитковості підприємств, низька платіжна дисципліна, практика передачі суб'єктами господарювання продукції без попередньої оплати, низький рівень претензійно-позовної роботи зі стягнення заборгованості, недостатня ефективність управління державним майном, застосування процедур реструктуризації, санації та банкрутства неефективно працюючих підприємств.

Прийняття запропонованого проекту сприятиме посиленню соціального захисту громадяни України, щодо яких має місце заборгованість із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших грошових виплат.

 

 

Соціальний захист громадян