Податкову міліцію можуть ліквідувати

Податкову міліцію можуть ліквідувати

 

Потреба у ліквідації податкової міліції в Україні, яка діє у складі Державної податкової служби (ДПС), зумовлена декількома причинами.

По-перше, оскільки ДПС є цивільною службою, що не належить до правоохоронних структур, то належність до її складу податкової міліції є нелогічною. Нелогічним є і сам принцип утворення відомчих міліційних структур у галузевих відомствах. За такою логікою при Антимонопольному комітеті мала б існувати «антимонопольна міліція» для боротьби з порушеннями антимонопольного (конкурентного) законодавства, при Держкомземі — «земельна міліція» для боротьби з порушеннями земельного законодавства тощо.

По-друге, в структурі Міністерства внутрішніх справ України як окремий підрозділ діє Державна служба боротьби з економічними злочинами, функції якої фактично дублюють обов’язки податкової міліції. У такому разі постає питання про фінансову доцільність існування цих двох структур, основою діяльності яких є бюджетні кошти.

По-третє, зі вступом у дію нового Податкового кодексу України функції податкової міліції були значно звужені, що, знову ж таки, ставить під питання необхідність існування такого органу.

При цьому щодо підслідності, визначеної ст. 216 нового Кримінального процесуального кодексу України стосовно здійснення досудового розслідування за певними статтями Кримінального кодексу України з боку органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, зазначеною статтею прямої норми про сферу компетенції саме податкової міліції не запроваджено. Тому вказана норма не є критичною з точки зору неможливості перерозподілу функцій під час ліквідації податкової міліції.

По-четверте, про низьку ефективність роботи податкової міліції свідчить кількість кримінальних справ, які податкова міліція надсилає на розгляд суду з обвинувальним висновком, адже лише в 0,1 % виноситься обвинувальний вирок.

Таким чином, ліквідація податкової міліції сприятиме зменшенню кількості та оптимізації структури податкових і правоохоронних органів і, відповідно, зменшенню рівня корупції.
Все викладене вище зумовлює необхідність ліквідації податкової міліції, що й пропонується проектом Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування податкової міліції.

Законопроект має на меті:
- оптимізацію системи податкових та правоохоронних органів;
- покращення умов для підприємницької діяльності;
- зменшення рівня корупції в Україні.

Законопроект передбачає ліквідацію податкової міліції шляхом внесення відповідних змін до деяких законодавчих актів України.

Законопроект передбачає передачу функцій податкової міліції в частині оперативно-розшукової діяльності, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення відповідним правоохоронним органам, зокрема, Міністерству внутрішніх справ України та Службі безпеки України.

Законопроект не має зворотної сили. Проблему, що пов’язана з необхідністю працевлаштування близько 10,5 тис. співробітників податкової міліції, пропонується вирішити шляхом підвищення рівня їх кваліфікації та поступово інтегрування їх у відповідні структурні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України.

Прийняття цього законопроекту сприятиме:
- оптимізації системи податкових та правоохоронних органів;
- покращенню умов для підприємницької діяльності;
- зменшенню рівня корупції в Україні;
- підвищенню авторитету України на міжнародній арені.

 

Соціальний захист громадян