Чи можна зменшити безробіття серед молоді?

Молодь

 

На сьогоднішній день законодавче закріплення гарантій на працю не відповідає реаліям та вимогам Конституції України повною мірою, є потреба перегляду ряду положень трудового законодавства з метою підвищення гарантій трудових прав громадян.

За це питання взялася команда народного депутата Деньковича І.В., яка підготувала проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення правових гарантій на працю молоді та пільгових категорій громадян».

Вкрай важливим, за їх переконанням, є встановлення нормативу робочих місць молодих громадян на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності і запровадження механізму контролю за його невиконанням, зобов’язати державні служби зайнятості безоплатно здійснювати підбір трудової діяльності не працевлаштованих громадян України та громадян інших держав, що проживають на території України, а також забезпечити навчання безробітних новим професіям на безоплатній основі.

Правовий захист соціально-трудових прав молоді, а також окремих категорій громадян необхідно доповнити низкою положень, які лежать в основі соціальної роботи з цими категоріями громадян та розширити перелік напрямів їх соціального обслуговування.

Метою законопроекту є виконання державної політики в сфері охорони праці, розширення переліку гарантій, передбачених Конституцією України, створення належних умов праці та забезпечення захисту інтересів працівників і роботодавців в умовах ринкової економіки.

Основне завдання - вдосконалення правового захисту соціально-трудових прав громадян, забезпечення робочими місцями молоді, встановлення нормативів для працевлаштування її на підприємствах та установах незалежно від форми власності.

Пропонується внести зміни до низки Законів України щодо посилення правових гарантій на працю молоді та пільгових категорій громадян з метою забезпечення виконання державної політики в сфері охорони праці та удосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, а саме: у статті 38 Кодексу законів про працю України пропонується розширити гарантії працівників при розірванні трудового договору з ініціативи працівника.

В статтю 7 Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» вносяться зміни, які сприятимуть створенню кращих умов для нормального розвитку дітей, батьки яких або один з батьків виїхали за кордон, робоче місце останнім пропонується в змінах до статті 53 Закону України «Про міжнародне приватне право» зберігати протягом шести місяців. Підсилюються гарантії зайнятості молодих та незахищених категорій населення в статтях 5 та 20 Закону України «Про зайнятість населення», тощо.

Прийняття даного законопроекту посилить правові гарантії та забезпечить молодь, в т.ч. випускників вищих навчальних та професійно-технічних закладів першим робочим місцем, надасть студентам різних навчальних закладів можливість проходити переддипломну практику за місцем майбутньої роботи, сприятиме виконанню державної політики у сфері охорони праці, а також дозволить більш адекватно визначати потребу у кількості гарантованих місць для працевлаштування вказаної категорії осіб місцевими органами влади за поданням центрів зайнятості, які повинні бути обізнані із реальним станом ринку праці на підвідомчій їм території. 

 

Соціальний захист громадян