Транспортні засоби будуть дезінфікувати

Машина

 

Групою народних депутатів на днях був запропонований проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України» (щодо проведення обов’язкової санітарної обробки транспортних засобів).


Необхідність прийняття такого закону обумовлена потребою у покращенні екологічного та санітарно-епідеміологічного стану при перевезенні харчових продуктів та продовольчої сировини транспортними засобами та необхідністю забезпечення санітарного благополуччя населення через вдосконалення існуючої законодавчої бази.

Законопроект розроблено з метою приведення окремих положень та норм чинних Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів» до вимог Конституції України, Регламенту ЄС № 852/2004 «Про гігієну харчових продуктів».

Законопроектом передбачені наступні зміни:

- доповнити статтю 17 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» частиною такого змісту: «Транспортні засоби які використовуються юридичними та фізичними особами (резидентами та нерезидентами України) для перевезення харчових продуктів і продовольчої сировини підлягають обов’язковій санітарній обробці, що складається із заходів профілактичної дезінфекції або дезінсекції, а в окремих випадках - дератизації та дезодорації внутрішніх ємностей зазначених транспортних засобів»;
- назву розділу VI Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» викласти в новій редакції: «Транспортування та обіг харчових продуктів»;
- назву статті 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» викласти в новій редакції: «Вимоги до транспортування та обігу об’єктів санітарних заходів»;
- частину першу статті 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» доповнити новим пунктом 1 наступного змісту:
«1. Забороняється:
1) Завантаження продовольчої продукції для подальшого перевезення без обов’язкової санітарної обробки (дезінфекції, дезінсекції, а в необхідних випадках дератизації та дезодорації внутрішніх ємностей транспортних засобів).».

Внесення змін до інших законів не потребує.

Прийняття законопроекту дозволить покращити екологічний та санітарно-епідеміологічний стан при перевезенні харчових продуктів та продовольчої сировини транспортними засобами та сприятиме забезпеченню санітарного благополуччя населення, недопущення виникнення масових вірусних та бактеріальних захворювань через зараження продуктів харчування; сприятиме наближенню України до стандартів Євросоюзу, куди країна прагне увійти як європейська транзитна держава, що може забезпечити санітарно-епідеміологічну безпеку східного євро-азійського транспортного коридору. 

 

Соціальний захист громадян