Держава планує забезпечити українців доступним житлом

Іпотечний кредит

 

На виконання соціальних ініціатив Президента України прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 343 «Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов».

Відповідно до постанови деяким міністерствам, зокрема Мінрегіону, Мінфіну та Мінюсту доручено розробити та подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, необхідних для реалізації положень цієї постанови.

При цьому здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється шляхом відшкодування частини процентів за кредитами, отриманими ними на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла протягом дії кредитного договору (до 15 років). Зазначене створює довгострокові зобов’язання держави та ризики для громадян, у разі їх невиконання.

Крім того на первинному ринку житла замовники будівництва здійснюють продаж житла, будівництво якого не завершене, у тому числі шляхом укладення договорів відчуження майнових прав на таке житло. При цьому законодавство, яке регулює відносини з відчуження майнових прав на житло, не в повній мірі захищає позичальника у таких відносинах та, відповідно, фінансову установу, що кредитує позичальника, від ризиків визнання таких договорів недійсними.

З метою усунення вищезазначених ризиків при кредитуванні придбання житла на первинному ринку Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» підготовлено пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, необхідних для реалізації положень постанови, відповідно до яких розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню інвестицій у житлове будівництво».

Законопроект схвалений на засіданні Уряду 23.05.2012 та на виконання пункту 5 розділу 3 протоколу № 39 засідання Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 доопрацьований відповідно до регламентних вимог.

Проект закону розроблено з метою впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя, забезпечення реалізації житлових прав громадян, підвищення інвестиційної привабливості будівельної галузі та залучення коштів у житлове будівництво шляхом внесення змін до деяких законодавчих актів України зокрема до:

Земельного кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

Закону України «Про іпотеку»;

Закону України «Про оренду землі»;

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Прийняття Закону України «Про реалізацію соціальних ініціатив Президента України щодо здешевлення вартості іпотечних кредитів» сприятиме послідовному впровадженню державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя, забезпеченню реалізації житлових прав громадян, підвищенню інвестиційної привабливості будівельної галузі та залученню коштів у житлове будівництво. 

 

Соціальний захист громадян