Військовослужбовці отримають житло

Будинок

 

Вкрай важливим питанням для Служби зовнішньої розвідки України залишається забезпечення житлом  військовослужбовців та членів їх сімей, що передбачено Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (стаття 12).

Відсутність належних житлово-побутових умов створює постійну соціальну напругу серед особового складу, призводить до зниження престижу військової служби. Значним чином впливає на психологічний і моральний стан співробітників, що в свою чергу, призводить до погіршення виконання ними службових обов’язків та негативно вливає на захист інтересів держави.

На квартирному обліку Служби зовнішньої розвідки України перебуває понад 35 відсотків співробітників від фактичної чисельності особового складу.

Значна кількість безквартирних військовослужбовців мають вислугу на військовій службі до 20 років та відповідно до чинного законодавства повинні забезпечуватись службовими жилими приміщеннями. Більшість безквартирних військовослужбовців віком від 30 до 35 років мають на утриманні двох неповнолітніх дітей і дохід на одного члена родини не перевищує 800 грн.

Вказані фактори не дозволяють зазначеній категорії військовослужбовців самостійно вирішувати житлові питання шляхом участі в молодіжному житловому будівництві, або за рахунок довгострокового кредитування комерційними банками. Єдиним шляхом вирішення житлової проблеми військовослужбовців є будівництво (придбання) житла Службою зовнішньої розвідки України за рахунок Державного бюджету.

Метою розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (щодо забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей)»  є забезпечення житлом військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України та членів їх сімей у відповідності до комплексної Програми «Забезпечення житлом військовослужбовців…та членів їх сімей», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 року № 2166 (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 р. № 1191), та визначеними іншими законодавчими ініціативами.

Комплексна Програма «Забезпечення житлом військовослужбовців … та членів їх сімей», затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 року № 2166 (у редакції Постанови Кабінету Міністрів        України від 15.12.2010 р. № 1191), віднесена до державних цільових програм і повинна бути забезпечена бюджетним фінансуванням у обсязі, який гарантує виконання запланованих нею показників. Дія зазначеної програми розрахована до 2017 року.

На 2012 рік показниками  Програми для Служби зовнішньої розвідки України передбачено отримати 97 квартир загальною площею 6,06 тис. кв. метрів.

Згідно з показниками наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.08.2011 року № 155 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на              2012 рік» прогнозна опосередкована вартість спорудження 1 кв. метра житла по м. Києву становить 5244,00 грн., по Україні - 4696,00 грн.

Таким чином, для виконання показників, визначених Програмою, потреба в коштах по КПКВ 6621030 «Будівництво придбання житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України складає 31,2 млн. грн.

У зв’язку з тим, що єдиним джерелом реалізації Законопроекту залишаються капітальні вкладення, у 2012 році Державним бюджетом України по КПКВ 6621030 «Будівництво придбання житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України» передбачено лише 5 млн. грн., не враховуючи той факт, що з 2009 року до 2012 року асигнувань на зазначені цілі Службі зовсім не виділялось.

Беручи до уваги вищевикладене, мінімальна додаткова потреба в асигнуваннях Службі зовнішньої розвідки України по КПКВ 6621030 становить 26,2 млн. грн.

Прийняття зазначеного акту дозволить Службі зовнішньої розвідки України частково забезпечити своїх співробітників житлом та зніме соціальну напругу із зазначеного питання.

 

Соціальний захист громадян