Порядок відкриття в банках рахунків клієнтів у зв’язку з прийняттям єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

nbuuУ зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2011 року Законом України від 08.07.2010 № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон про єдиний внесок) Національний банк України листом від 18.01.2011 р. № 25-111/111-931 надав наступне роз’яснення.

Відповідно до частини першої статті 24 Закону про єдиний внесок банки під час відкриття рахунків зобов'язані вимагати від юридичних та фізичних осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, документи, що підтверджують їх взяття на облік в органі Пенсійного фонду як платників єдиного внеску.

Разом з цим з дня набрання чинності Законом про єдиний внесок платники страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, уважаються платниками єдиного внеску. Перереєстрація платників страхових внесків не здійснюється (пункт 3 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону про єдиний внесок).

Крім того, згідно з підпунктом 7 пункту 11 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону про єдиний внесок виключено статтю 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", якою було передбачено відкриття банками поточних рахунків платникам страхових зборів за умови пред'явлення документа, що підтверджує взяття на облік платника соціальних страхових внесків, а вкладних (депозитних) рахунків - пред'явлення ними документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд соціального страхування) щодо намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки.

У зв'язку з цим Національним банком України на сьогодні підготовлено проект Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 (далі - Інструкція), згідно з якими:

з Інструкції виключено вимогу щодо подання клієнтом для відкриття поточного рахунку копії відповідного документа, що підтверджує його реєстрацію у Фонді соціального страхування;

у переліку документів, які подаються для відкриття вкладного (депозитного) рахунку клієнта, копію документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування щодо наміру відкрити цей рахунок замінено копією документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі Пенсійного фонду України.

Відповідно до статті 8 Конституції України та статті 56 Закону України "Про Національний банк України" нормативно-правові акти Національного банку України не можуть суперечити законам України та іншим законодавчим актам України.

Тобто до набрання чинності Змінами до Інструкції норми Інструкції діють в частині, що не суперечить Закону про єдиний внесок.

Таким чином, вимоги Інструкції щодо подання клієнтом для відкриття поточного рахунку копії відповідного документа, що підтверджує його реєстрацію у Фонді соціального страхування, не діють. Для відкриття вкладного (депозитного) рахунку замість копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок до банку має бути подана копія документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі Пенсійного фонду України.