Захистимо українських жінок від сексизму!

Сексизм

 

Ю. Ковалевська пропонує внести доповнення до законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та «Про рекламу», якими пропонується надати визначення терміну «сексизм» та заборонити вміщувати у рекламу твердження, які містять прояви сексизму.


Реклама як двигун торгівлі та механізм просування культури масового споживання виконує не тільки інформаційну функцію. У сучасному житті вона впливає на свідомість, без перебільшення, величезної кількості людей. У деяких випадках реклама виховує смак, формує відповідний світогляд, а отже, її вплив на свідомість громадян є величезним, і його не варто недооцінювати. Реклама продає не стільки товари, скільки мрії, зокрема, і про те, як стати справжнім чоловіком або ідеальною жінкою.

Разом з тим, реклама може нести й руйнівну силу, розв’язувати ворожнечу, принижувати гідність не тільки однієї людини, а й цілого народу чи представників тієї чи іншої статті. Яскравим прикладом приниження українських жінок була дискримінаційна реклама, яка з’явилась на центральних телеканалах в Нідерландах під назвою “Втримай його вдома”. Реклама закликала жінок Нідерландів умовити чоловіків не їхати в Україну на Євро-2012, тому що в Україні гарні жінки, але під час демонстрації ролика на екрані з’являлись майже оголені жінки, що відверто наштовхує на думку щодо розпусти та доступності українських жінок.

Отже, реклама, як невід’ємна складова мас-медіа, є одним із дієвих механізмів, який впливає на свідомість, формування широкого спектру сприйняття, у тому числі й на формування гендерної ідентичності громадян.

Діючі механізми та інструментарії забезпечення рівності жінок і чоловіків в Україні досі залишаються недосконалими. Це не дозволяє докорінним чином протидіяти гендерній нерівності, викорінювати існуючі стереотипи щодо ролі жінок і чоловіків у суспільстві, а також у повному обсязі досягти цілей державної політики щодо створення умов для реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Гендерна нерівність спричиняє загострення політичних, соціально-економічних, культурних та інших проблем у суспільстві.

Отже, гендерна дискримінація є одночасно і наслідком, і проявом сексизму. Слід зазначити, що у європейському законодавстві питанням забезпечення рівності жінок і чоловіків приділяють вагому увагу.

Використання європейського досвіду країн щодо закріплення на законодавчому рівні принципів рівності жінок та чоловіків та вжиття відповідних заходів – це один з важливих кроків до удосконаленого цивілізованого та демократичного суспільства.

У законодавстві України засуджується будь-яка дискримінація громадян за ознакою статі. Втім, поняття дискримінації за ознакою статі повинно бути розширене та враховувати як пряму, так і непряму дискримінацію, правові норми не повинні закріплювати такі поведінкові моделі, які є бар`єрами у досягненні цілей становлення гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства і держави.

Метою прийняття законопроекту є законодавче врегулювання заборони реклами, яка вміщує твердження неповноцінності, перевагу однієї статі над іншою, підбурює до гендерної ненависті або насильства і обмови особи або групи осіб за ознакою статі.

Формування та регулювання державної політики з утвердження гендерної рівності здійснюється у відповідності до міжнародних зобов’язань і національного законодавства України.

Прийняття Закону сприятиме забезпеченню гендерної рівності, заборонить рекламу, яка носить прояви сексизму, що у свою чергу впливає на формування світогляду громадян.

 

Соціальний захист громадян