Чорнобильці зможуть самостійно обрати собі санаторій

Сергій Тігіпко

 

Сергій Тігіпко запропонував проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо вільного вибору закладу санаторно-курортного лікування або відпочинку громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Його розроблено з метою вдосконалення процедури надання послуг з санаторно-курортного лікування та оздоровлення відповідної категорії громадян, унеможливлення прояву ознак корупції при наданні путівок та створення конкурентоспроможного ринку таких послуг шляхом надання замість путівки грошової допомоги, яка перераховується центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики у безготівковому вигляді санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію та надають таки послуги.


Проект відповідає цілям Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» щодо необхідності підвищення адресності соціальної допомоги та якості соціальних послуг.

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» відповідна категорія громадян має право на щорічне безкоштовне санаторно-курортне лікування. Таке право забезпечується центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики - головним розпорядником бюджетних коштів за програмою КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (на 2012 рік), відповідно до якої здійснюються оплата послуг з оздоровлення вказаної категорії громадян.

На даний час послуги з оздоровлення надаються суб’єктами господарювання (санаторії, дома відпочинку, пансіонати), які були визначені переможцями торгів за результатами конкурсних закупівель. Така система не прозора, має суттєві проблеми щодо стабільного щорічного фінансування таких закладів (зокрема, у першому кварталі), не сприяє розвитку конкурентних відношень на ринку послуг з оздоровлення та має ознаки вчинення корупційних дій.

З метою подолання цих негативних явищ Проектом пропонується внесення законодавчих змін в частині не надання самих путівок, а надання грошової допомоги для компенсації вартості такої санаторно-курортної путівки чи путівки на оздоровлення. І здійснюється це шляхом безготівкового перерахування вартості цих путівок Мінсоцполітики санаторно-курортним закладам або закладам з оздоровлення, які мають ліцензії та надають відповідні послуги (у розмірі середньої вартості путівок, яку встановлює Кабінет Міністрів України) відповідно до бюджетних призначень.

Головною метою Проекту є удосконалення процесу забезпечення державою законодавчо встановлених гарантій щодо оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме, надання державою щорічної грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортної путівки чи путівки на оздоровлення шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам, які надали відповідні послуги з лікування чи оздоровлення.

Так, замість проведення тривалих та непрозорих тендерів серед закладів санаторно-курортного лікування чи оздоровлення буде встановлено порядок, за яким кожний громадянин, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, самостійно обирає профільний санаторно-курортний заклад чи заклад оздоровлення відповідно до медичних рекомендацій та черзі, яку веде відповідні місцеві органи соціального захисту громадян. Таки органи соцзахисту згідно із чергою надають право таким громадянам поїхати на санаторне-курортне лікування чи оздоровлення у обраний ним заклад. Після надання закладом вказаних послуг Мінсоцполітики буде здійснено безготівкове перерахування такому закладу компенсації вартості путівки (реалізація принципу ваучеризації оздоровлення). Ніяких кваліфікаційних чи інших додаткових вимог до закладів санаторно-курортного лікування або оздоровлення, крім наявності ліцензії на медичну практику, не встановлюється.

Порядок надання такої грошової допомоги буде визначати центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики, а граничний розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні та порядок виплати грошової компенсації в розмірі щорічної середньої вартості путівки в Україні - Кабінет Міністрів України, в межах відповідних бюджетних призначень.

Прийняття акта не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів, оскільки фінансування буде здійснюватись у межах видатків, передбачених відповідною профільною бюджетною програмою (наприклад, у 2012 році це - КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

Законопроект оприлюднено на веб-сайті Міністерства соціальної політики України (www.mlsp.gov.ua) для громадського обговорення.

Реалізація цього проекту Закону дозволить суттєво підвищити рівень адресності соціальної допомоги шляхом надання можливості задовольнити індивідуальні потреби громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо вільного вибору ними того закладу санаторно-курортного лікування чи оздоровлення, який саме ним і потрібний, а також буде сприяти розвитку конкурентоспроможності ринку послуг з санаторно-курортного лікування або оздоровлення і максимально зменшить ризики вчинення корупційних дій у цій сфері.

 

Соціальний захист громадян