В Україні продовжують вдосконалювати пенсійну систему

Пенсія

 

Згідно із частиною третьою статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж обчислюється в місяцях.

Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений пропорційно сумі сплачених внесків.

При визначенні зарплати для обчислення пенсії визначається коефіцієнт зарплати шляхом ділення суми заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), на заробітну плату (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за цей же місяць.

Тобто, якщо при визначенні страхового стажу за неповні місяці роботи надається можливість здійснити доплату до мінімального страхового внеску, то при визначенні коефіцієнту зарплати береться фактично одержана особою зарплата (навіть за один день, якщо, наприклад особа, прийнята на роботу 31 травня), яка ділиться на заробітну плату (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за цілий місяць. Це призводить до штучного заниження коефіцієнту зарплати.

Новим законопроектом про внесення зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо визначення зарплати для обчислення пенсії, поданим до Верховної Ради України пропонується надати можливість пенсіонеру не враховувати такі місяці при визначенні зарплати для обчислення пенсії, але в межах 10 відсотків страхового стажу.

А також уточнити норму статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо надання можливості пенсіонеру під час визначення зарплати для обчислення пенсії не враховувати періоди одержання допомоги по безробіттю.

Це обумовлено тим, що період одержання допомоги по безробіттю враховується до страхового стажу згідно із абзацом третім частини першої статті 24 зазначеного Закону. При визначенні ж зарплати за ці періоди враховується мінімальна зарплата, що також призводить до заниження коефіцієнту зарплати, а відтак і пенсії.

Пропонується уточнити норму статті 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо коефіцієнту страхового стажу.

Прийняття проекту Закону України про внесення зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо визначення зарплати для обчислення пенсії сприятиме подальшому удосконаленню законодавства, що регулює сферу пенсійного страхування.

 

Соціальний захист громадян