Законодавці вдосконалять механізм повернення громадянам втрачених заощаджень

Виплати Ощадбанку

 

Проблема компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 року в установи колишнього Ощадного банку СРСР та установи колишнього Укрдержстраху, а також втрат від знецінених грошових заощаджень громадян України, поміщених в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 років залишається фактично не вирішеною вже двадцятий рік поспіль.

Наразі постала як суттєва перешкода на шляху розвитку вітчизняної економіки та системи соціального забезпечення населення країни, довіри населення до національної грошової одиниці та банківської системи, залучення заощаджень населення для кредитування програм розвитку національної економіки.

Соціальні відносини, пов’язані з поверненням населенню України втрачених коштів, вкладених в установи Ощадбанку й Держстраху регулюються чинним Законом України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України", яким зобов’язано державу забезпечити збереження та відновлення реальної вартості заощаджень громадян і гарантовано їх компенсацію в грошовій формі за рахунок Державного бюджету, починаючи з 1997 року.

Статтею 4 Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" зафіксована загальна сума зобов’язань держави щодо повернення знецінених заощаджень громадянам України у сумі 131.96 млрд. грн., проте реальна чисельність вкладників, які мають право на отримання зазначеної компенсації (в тому числі власників державних цінних паперів, страхувальників і застрахованих осіб) та реальна сума зобов’язань на сьогодні не визначена. Станом на початок 2012 року громадянам України виплачено менш ніж 10 відсотків зазначеного боргу держави.

Неадекватні управлінські рішення останніх років призвели до посилення зневіри громадян України у щирість намірів влади щодо повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян і взагалі у здатність держави погасити свої боргові зобов’язання перед громадянами.
Так, наприклад, у 2010 році видатки за бюджетною програмою "Заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень", затверджені законом про Державний бюджет у сумі 250 млн. грн., впродовж року не проводилися, а наприкінці року були перерозподілені Урядом на збільшення видатків за бюджетними програмами, що спрямовані на обслуговування зовнішнього та внутрішнього державного боргу. Таким чином, навіть затверджена законом бюджетна програма щодо державних гарантій відновлення заощаджень взагалі не виконувалася, а обсяг її призначень став додатковим ресурсом для виконання інших програм.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" кошти на компенсаційні виплати за втраченими заощадженнями взагалі не були передбачені.

Для розв’язання існуючої соціальної напруженості, що виникла через знецінені грошові заощадження чисельної групи населення України, та для відновлення довіри громадян до фінансових установ держави, потрібне суттєве удосконалення законодавчого врегулювання відносин держави і громадян щодо повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень.

Тому розробка проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян)» є нагальною потребою, вирішення якої дасть змогу забезпечити ефективне та справедливе використання бюджетних коштів на погашення знецінених заощаджень громадян.

Метою та завданнями законопроекту є законодавче забезпечення відносин, пов’язаних із поверненням населенню України втрачених коштів, вкладених в установи Ощадбанку й Держстраху, а також державні цінні папери.

Завданням законопроекту є запровадження правової бази для створення Кабінетом Міністрів України, Ощадним банком України та правонаступниками колишнього Укрдержстраху умов для проведення компенсації власникам вкладних рахунків Ощадного банку України, застрахованим особам, страхувальникам, власникам цінних паперів в готівковій чи безготівковій формі через відповідні установи.

Законопроектом пропонується внести зміни у механізм компенсації знецінених грошових заощаджень громадян України, що дозволить повернути всі втрачені заощадження за чотири роки.

Зокрема, в ньому передбачено обов’язок визначення у законах України про Державний бюджет України на відповідні роки (починаючи з 2012 року) сум коштів на компенсацію знецінених заощаджень у сумі, не меншій 25% загального обсягу знецінених заощаджень, гарантованих до виплати державою.

Також законопроектом пропонується запровадити новий механізм здійснення погашення заборгованості перед вкладниками, страхувальниками та їхніми спадкоємцями та встановити наступні альтернативні (крім готівкових) способи компенсації громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень, зокрема:
шляхом зарахування відновлених грошових заощаджень у рахунок платежів за надані житлово-комунальні послуги;

шляхом зарахування відновлених грошових заощаджень в рахунок оплати послуг з навчання в навчальних закладах державної форми власності всіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів;

шляхом зарахування відновлених грошових заощаджень в рахунок оплати лікарських засобів і послуг з лікування, ортопедичного та стоматологічного протезування;

шляхом зарахування відновлених грошових заощаджень в рахунок оплати телекомунікаційних та транспортних послуг;

шляхом зарахування відновлених грошових заощаджень в рахунок оплати соціальних послуг;

шляхом безоплатної передачі громадянам права власності на ощадні депозитні сертифікати ВАТ "Ощадний банк України" з відповідною номінальною вартістю;

шляхом зменшення суми податків з доходів фізичних осіб, що підлягають сплаті, на суму невиплачених грошових зобов’язань держави.

Окрім зазначеного, враховуючи те, що у часи проведення виплат компенсацій похилі люди та люди з фізичними вадами, що не могли самостійно звернутися до відповідних установ, масово звернулися до нотаріусів, тарифи останніх за посвідчення доручень на представництво інтересів значно підвищились, законопроектом пропонується звільнити громадяни від сплати державного мита за посвідчення доручень на отримання компенсації від знецінення грошових заощаджень, та на здійснення дій, необхідних для отримання такої компенсації.

Прийняття змін до законів України створить умови для вирішення одного з найболючіших на сьогодні питань – погашення втрачених коштів населення України.

Разом з тим, зважаючи на гостроту питання, подолання негативних соціально-економічних наслідків, спричинених надзвичайно низькими темпами виконання зобов’язань держави перед громадянами щодо повернення грошових заощаджень, прийняття закону відновить рівень довіри громадян України до держави.

 

Соціальний захист громадян