Депутатів-пенсіонерів прирівняють до простих смертних

Депутати

 

За ініціативи народного депутата Д. О. Ветвицького у Верховній Раді був зареєстрований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування спеціальних пенсій народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, суддям, державним службовцям і прирівняним до них особам, посадовим особам органів місцевого самоврядування».

Прийняття такого законопроекту обумовлено необхідністю вдосконалення законодавчого регулювання пенсійного забезпечення шляхом скасування передбачених чинними законодавчими актами явно несправедливих і навіть дискримінаційних по відношенню до більшості населення України правил щодо виплати спеціальних пенсій та грошової допомоги при виході на пенсію особам, уповноваженим на виконання функцій держави.

Чинне законодавство передбачає можливість виплати більшості пересічних громадян (окрім деяких категорій бюджетників) одноразової допомоги при виході на пенсію лише у випадку, якщо це закріплено в колективному договорі. Розмір такої допомоги встановлюється колективним договором. Натомість, низка законодавчих актів містить вимоги щодо обов’язкової виплати державному службовцю або особі, прирівняній до нього за статусом, посадовій особі місцевого самоврядування одноразової грошової допомоги при виході на пенсію в розмірі десяти посадових окладів. Народному депутату України така допомога виплачується в розмірі дванадцяти посадових окладів. Законодавством також встановлюються неоднакові підходи щодо порядку призначення пенсій пересічним українцям та особам, уповноваженим на виконання функцій держави, внаслідок чого пенсії останніх в рази перевищують пенсії звичайних громадян.

У програмі економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», розробленій комітетом з економічних реформ при Президентові України, наводиться загрозлива статистика. За уміщеними до Програми даними пенсія 55% пенсіонерів в Україні не перевищує 800 гривень, а їх частка в загальній сумі видатків на виплату пенсії складає всього 38%. Разом з тим, 12% пенсіонерів з порівняно високими пенсіями (понад 1500 гривень) одержують 28% від загального обсягу місячних видатків на виплату пенсій. Водночас, 3,2 тисячі пенсіонерів в Україні одержують пенсії у розмірі понад 10 000 гривень. При цьому, лише третина з них – це особи, які мають видатні заслуги перед державою (Герої України тощо). Решту складають переважно колишні народні депутати України, урядовці та державні службовці першої категорії.

Пенсійні видатки, як зазначається в Програмі, зростають випереджальними темпами порівняно з можливостями економіки щодо їх забезпечення. Питома вага пенсійних видатків у ВВП в Україні є однією з найбільших у світі та має тенденцію до збільшення (у 2004-2007 роках – 12-14%, у 2008 – 15,8% ВВП). У 2009 році цей показник досяг 18% ВВП, при цьому трансферти з держбюджету складали майже 40% доходів Пенсійного фонду.

Оскільки численні пенсійні пільги осіб, уповноважених на виконання функцій держави, ставлять під сумнів справедливість пенсійної системи і знижують стимули участі у ній, вбачаємо нагальну необхідність в скасуванні спеціальних пенсій і грошової допомоги при виході на пенсію для відповідних категорій осіб та здійсненні їх пенсійного забезпечення на загальних підставах відповідно до законодавства України про пенсійне забезпечення.

Законопроект спрямований на усунення наявної в чинному законодавстві диспропорції щодо регулювання умов виходу на пенсію та пенсійного забезпечення для чиновників, депутатів і суддів у порівнянні із пересічними громадянами.

Досягнення зазначеної мети забезпечується шляхом скасування спеціальних пенсій і грошової допомоги при виході на пенсію для відповідних категорій осіб та здійснення їх пенсійного забезпечення на загальних підставах відповідно до законодавства України про пенсійне забезпечення.

Прийняття цього законопроекту дозволить заощадити кошти Державного бюджету України у нелегкий для держави час і стане вагомим кроком на шляху зменшення фінансової прірви між бідними та багатими в Україні.

 

Соціальний захист громадян