Кабмін хоче зменшити заборгованість на ринку електроенергії

Електроенергія

 

Одною з основних причин виникнення ланцюгової заборгованості серед учасників Оптового ринку електроенергії України є накопичення дебіторської заборгованості підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, яка станом на 1 січня 2012 року склала 3,8 млрд. грн.

Вказана заборгованість зумовлена недоотриманням підприємствами водопостачання фінансування через невідповідність тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що затверджуються або погоджуються органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, їх економічно обґрунтованому рівню та відсутність відповідної дотації з бюджету.

Так, сума заборгованості перед підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення з різниці в тарифах, яка виникла у 2010-2011 роках у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості послуг централізованого водопостачання та водовідведення встановленим тарифам та залишилась непогашеною станом на 1 січня 2012 року, становить близько 4 млрд. грн.

Відтак, підприємства централізованого водопостачання та водовідведення фактично позбавлені джерел для розрахунків за спожиту електричну енергію, що у свою чергу, вкрай негативно впливає на стан розрахунків енергопостачальних підприємств з ДП «Енергоринок», ДП «Енергоринок» з енергогенеруючими компаніями, енергогенеруючих компаній щодо виконання зобов’язань по сплаті заборгованості, у тому числі за спожите паливо, перед бюджетом тощо.

Відповідно до чинного законодавства України встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво без відповідного відшкодування не допускається і може бути оскаржено в суді. Центральні органи виконавчої влади, національні комісії, що здійснюють державне регулювання у відповідній сфері, несуть відповідальність за наслідки встановлення або регулювання цін/тарифів, що змінюються ними відповідно до їхніх повноважень.

У разі зміни цін/тарифів на послуги/товари центральними органами виконавчої влади, національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідній сфері, які призвели до непередбачених витрат виконавців/виробників, центральні органи виконавчої влади зобов'язані відшкодувати в повному обсязі збитки, зумовлені такими змінами, протягом поточного фінансового року та до затвердження нового бюджету. У разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, який їх затвердив, зобов'язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам різницю між встановленим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг. Видатки на відшкодування втрат підприємств, що пов'язані із встановленням тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, фінансуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

У зв’язку з цим питання щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах перед підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення є вкрай важливим і потребує вирішення на законодавчому рівні шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Для вирішення цього вкрай важливого питання Кабмін пропонує прийняти Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (щодо врегулювання питання компенсації різниці в тарифах підприємств водопостачання та водовідведення)». Ініціатором виступив Азаров М.Я. Його метою є погашення заборгованості підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиту у минулих періодах електричну енергію перед енергопостачальними компаніями та забезпечення розрахунків між учасниками Оптового ринку електричної енергії України.

Мета законопроекту досягається шляхом надання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам для погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за 2010-2011 роки за рахунок дострокового погашення підприємствами паливно-енергетичного комплексу реструктуризованої заборгованості з податків та зборів, а також податку на прибуток підприємств енергетичної галузі, що виникає у результаті погашення заборгованості за спожиту електричну енергію підприємств водопостачання та водовідведення за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування у сумі 398 млн. грн.

Реалізація норм закону дасть можливість забезпечити погашення заборгованості підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиту у минулих періодах електричну енергію перед енергопостачальними компаніями та забезпечити розрахунки між учасниками Оптового ринку електричної енергії за рахунок дострокового погашення підприємствами паливно-енергетичного комплексу реструктуризованої заборгованості з податків та зборів, а також податку на прибуток підприємств енергетичної галузі, що виникає у результаті погашення заборгованості за спожиту електричну енергію підприємств водопостачання та водовідведення.


Соціальний захист громадян