Перше офіційне роз’яснення ФСС з ТВП з приводу єдиного внеску та порядку оплати лікарняних в 2011 році

Нарешті Фонд соціального страхування пояснив як же будуть оплачуватись листки непрацездатності в 2011 році.
Відповідно наданих роз’яснень в Листі від 13.01.2011р. № 01-16-45 звіти по коштах Фонду за 2010 рік подаються за формою Ф 4 - ФСС з ТВП з додатком за формою Ф 14. Останній день подання річної звітності 20 січня 2011 року.
 
Заборгованість страхувальників, яка мас місце станом на 01.01.2011 р. повинна бути перерахована на рахунки районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду за місцем обліку страхувальників.

Рядок 1 таблиці VI звіту за формою Ф 4 - ФСС з ТВП втрачає інформативність, оскільки з 01.01.2011 р. зупиняється виплата допомоги страхувальникам за принципом "взаємозаліку" - за рахунок нарахованих страхових внесків. Вся сума заборгованості, зазначена у рядку 12 таблиці III звіту за формою Ф 4 - ФСС з ТВП станом на 01.01.2011 р., має бути відшкодована страхувальнику Фондом. Перерахування повинні здійснюватися на рахунок страхувальника, зазначений в його звіті (або в заявці).

Для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, на поховання, яка нарахована страхувальником після 01.01.2011 року (нарахована сума допомоги не відображена в річному звіті за формою Ф 4 - ФСС з ТВП), згідно част. 1 ст. 21 Закону № 2240 страхувальником для фінансування його робочим органом відділення Фонду має подаватися заява розрахунок за формою, затвердженою постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26 (на даний час знаходиться на реєстрації в Міністерстві юстиції).

Для отримання коштів за такими заявами відповідно до част. 2 статті 21 Закону № 2240 страхувальникам необхідно відкрити окремий рахунок в банку (лист НБУ "Щодо відкриття страхувальниками-роботодавцями окремих поточних рахунків" від 14.12.2010 р. № 25-111/2972-22535), а страхувальникам - бюджетним установам - у відповідному органі Державного казначейства України (лист від 20.12.2010 р. № 17-04/3353-24549).

Отримавши кошти від органу Фонду, страхувальник зобов'язаний виплатити допомогу по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах застрахованій особі не пізніше найближчого дня, встановленого для виплати заробітної плати, а допомогу на поховання - не пізніше наступного робочого дня після отримання страхових коштів від Фонду. У разі, якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення у вказаний термін, невикористані страхові кошти мають бути протягом трьох днів повернуті органу Фонду, що здійснював фінансування. Отримані від Фонду кошти не можуть бути використані на будь-які інші цілі. Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих документів.

Згідно част. 1 ст. 21 Закону № 2240 фінансування страхувальника на окремий рахунок має здійснюватися протягом 10 робочих днів від надання належним чином оформленої заяви - розрахунку. Для цього зведені заяви за формою. наведеною в додатку до постанови правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26 (перша таблиця), мають бути оперативно направлені з робочого органу Фонду до виконавчої дирекції відділення Фонду (як правило до кінця дня, коли отримано заяви від страхувальників). Не пізніше ніж на наступний день узагальнена заява відділення Фонду має бути в електронному вигляді направлена до Виконавчої дирекції Фонду.

Форма звітності по коштах Фонду за звітні періоди 2011 року має бути найближчим часом затверджена правлінням Фонду. Пропонується у порядку подання цієї звітності передбачити можливість її неподання тими страхувальниками, у яких відсутня заборгованість по коштах Фонду і не відбувалося нарахування допомоги застрахованим особам.