100 тисяч українців можуть зробити життя кращим

Толпа

 

На сьогоднішній день, однією із головних європейських тенденцій демократизації суспільно-політичного життя є розширення форм та механізмів безпосередньої участі громадян в управлінні державними справами.

Останнім часом, дедалі більше експертів та урядів почали схилятися до того, аби надавати громадянам додаткові інструменти прямої участі у законотворчому процесі, як найважливішої складової державного управління.

Право громадян України на участь в управлінні державними справами гарантовано Конституцією України. Щодо права на законотворення, то громадяни України можуть брати участь у законодавчому процесі як безпосередньо (через референдум), так і опосередковано – через органи державної влади, що є суб'єктами законодавчої ініціативи. Проте, інститут референдуму в Україні є єдиною можливою формою безпосередньої участі громадян у законотворчому процесі. До того ж, ця форма участі зазвичай застосовується при вирішенні питань фундаментального конституційного значення, а відтак,  не є такою, що активно використовується громадянами на практиці.

Таким чином, згідно Конституції України і Законів України, участь громадян у законодавчому процесі може бути реалізованою переважно у опосередкованих формах (звернення до органів державної влади; участь у засіданнях комітетів ВРУ; участь у парламентських слуханнях; участь у слуханнях у комітетах ВРУ; участь у громадському обговоренні законопроектів, що планується внести до ВРУ; участь у всенародному обговоренні законопроекту, зареєстрованого у ВРУ тощо), що суттєво обмежує нормотворчу ініціативу громадянського суспільства.

Народним депутатом О.Б. Фельдманом був запропонований проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (щодо права громадян на внесення законопроекту, за наявності не менш як 100 тисяч підписів на його підтримку)».

Законопроектом пропонується розширити права на участь громадянського суспільства у законотворчому процесі шляхом надання громадянам права на внесення до Кабінету Міністрів України проектів законів, за умови, якщо:

– законопроект, що ініційований у порядку громадської ініціативи, попередньо одержить письмову підтримку не менш як 100 тисяч громадян України;

– підписи на підтримку законопроекту, що ініційований у порядку громадської ініціативи, зібрані не менш як у п'яти областях і не менш як по п'ятнадцять тисяч підписів у кожній області;

– норми законопроекту, що ініційований у порядку громадської ініціативи, не суперечать положенням Конституції України, не спрямовано на внесення змін до Конституції України, не мають на меті зміну території України; не стосуються питань податків, бюджету та амністії, не передбачають надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України.

За умови дотримання вищезазначених вимог, Кабінет Міністрів України протягом трьох місяців від дня надходження законопроекту зобов'язаний подати його на розгляд до Верховної Ради України. Матеріали законопроекту публікуються в газеті «Урядовий Кур‘єр» та розміщуються на сайті Кабінету Міністрів України.

З метою опрацювання внесеного законопроекту Кабінет Міністрів України створює робочу групу, у роботі якої мають право брати участь ініціатори законопроекту або їх представники. Якщо поданий законопроект не відповідає вимогам, то на підставі висновку Міністерства Юстиції України, Кабінет Міністрів України повертає законопроект його ініціатору. Висновок Міністерства Юстиції України публікується в газеті «Урядовий Кур‘єр» та розміщуються на сайті Кабінету Міністрів України.

Повернення законопроекту Кабінетом Міністрів України може бути оскаржено до адміністративного суду.

 

Згідно даних Державного реєстру виборців, кількість виборців України станом на 29.02.2012 року складає 36'746'493 осіб.

Кількість народних депутатів України – 450.

Відтак, один народний депутат України представляє близько 82 тисяч виборців (36'746'493 виборців України / 450 народних депутатів України = 81'659 виборців).

Тому законопроектом пропонується визначити кількість підписів виборців необхідну для підтримки законопроекту – 100 тисяч.

 

Прийняття Закону надасть можливість задіяти творчий потенціал громадянського суспільства, сприятиме закріпленню демократичних процедур та дозволить залучити громадян до управління державними справами.

 

Соціальний захист громадян