Захистимо дітей від гомосексуалізму

Гомосексуалізм

 

Сучасна ера людської цивілізації, яка ознаменувалася закінченням світових війн, стала на шлях піднесення людських прав та свобод як найвищої соціальної та державної цінності.

У більшості країн світу, особливо серед країн Західної Європи, розпочався стрімкий процес лібералізації всіх сфер життя суспільства. Однак, досить часто позитивні зрушення в суспільстві тягнуть за собою досить серйозні негативні наслідки.  

Українській цивілізації, яка формувалася тисячі років, притаманні власні культура, традиції, менталітет. Першоосновою українського суспільства завжди була родина Адже життєвий шлях людини так чи інакше складається в залежності від уміння протистояти певним труднощам, вмінням створити сім’ю, виховати дітей. Від того, як вона буде ставитися до створення сім’ї, виховання дітей, буде залежати не тільки її успіх, а й життя інших. Тому, вважається, що сім’я – це мікро-держава, яка суттєво впливає на розвиток країни.

Прототип української родини з її побутом, загальним укладом життя, сукупністю звичаїв та традицій формувався протягом тисячоліть, удосконалювався в ході історичного розвитку, проте усталений портрет української сім’ї і досі залишається незмінним у вигляді союзу чоловіка та жінки. При цьому, українській традиційній родині характерні рівність чоловіка та жінки. 
 Проте, з часом, відкритість кордонів, широкий доступ до інформації із зарубіжжя, діяльність на території нашої держави окремих іноземних структур, які насаджують на українську громадськість, не характерну для її свідомості ідеологію, призвели до пропаганди низки негативних явищ, які морально та духовно руйнують нашу націю.

Наразі, одним з таких негативних проявів лібералізаційних процесів в Україні є поширення гомосексуалізму, відкрита його пропаганда у всіх сферах суспільного життя під виглядом боротьби за право особи на вільний вибір своєї сексуальної орієнтації. У той же час, власне явище гомосексуалізму для українського народу, а саме його зародки, є якісно новим та невідомим. Більшість громадян нашої держави звикли жити в дусі архаїчних традицій, загальноприйнятих норм моралі та сімейних цінностей.

Враховуючи те, що саме на початковому етапі розвитку людини в неї формується власний світогляд, особистісне відношення до навколишніх явищ та процесів, держава має вжити максимально можливих заходів з метою убезпечення наших дітей від насаджування гомосексуального образу життя. Психіка дитини до 18-річного віку має формуватися на основі традиційних уявлень про сім’ю та стосунки, які базуються на союзі чоловіка та жінки.

Більше того, статистичні дані свідчать, що серед усіх народжених дітей на планеті, лише 1% народжується таких немовлят, які мають вроджені порушення на гормональному рівні, що і призводить у подальшому до розвитку гомосексуалізму. Ті самі соціологічні дослідження виявили, що прояви гомосексуалізму у решти населення є наслідком впливу соціального осередку, тобто оточення, у якому вони перебувають. Як наслідок, вжиті державою заходи з метою убезпечення дітей від негативного впливу широкомасштабної пропаганди гомосексуалізму сприятиме вихованню повноцінного, психічно та фізично здорового молодого покоління, збереженню усталених традицій та звичаїв українського народу, поліпшенню демографічної ситуації.

У протилежному випадку, пропаганда гомосексуалізму, яка сьогодні присутня в України у вигляді поширення будь-якої інформації про гомосексуалізм, може призвести до формування у підростаючого покоління хибного уявлення про те, що є загальноприйнятим, природним та здоровим. 

Останні ж події в Україні щодо наміру проведення в столиці першого гей-параду свідчать про протилежне. Адже, в країні, де явище гомосексуалізму є ще не настільки укоріненим, а молоде покоління має шанс бути убезпечиним від цього, планується відкрита демонстрація гомосексуальних стосунків та гомосексуального образу життя.

Окрім того, проведення подібного роду заходів в країнах, для яких явище гомосексуалізму є новим, здатне викликати негативну реакцію з боку суспільства. Наприклад, результатом гей-параду в м. Бєлград, Сербія, стали масові заворушення та протест громадян на вулицях, у придушенні яких взяли участь більше ніж 5000 поліцейських.

Запропонований законопроект не ставить собі за ціль - жодним чином обмежити право особи на вибір своєї сексуальної орієнтації, на проведення масових заходів, спрямованих на захист прав осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації, на висловлення своїх поглядів. Адже права є непорушними. Більше того, ніхто не може вказувати особі, на яких засадах їх будувати стосунки чи сім’ю. Натомість законопроект навпаки має меті – не допустити поширення, спрямованої власне на дітей, пропаганди гомосексуалізму.  
Чимала кількість зарубіжних країн останнім часом дуже активно звертається до вирішення проблеми подолання пропаганди гомосексуалізму серед неповнолітніх.

Більшість колишніх радянських республік стали на шлях захисту дітей від агресивного і масового пропагування та поширення гомосексуалізму. Зокрема, нещодавно парламентом Литви було підтримано закон, що забороняє поширення реклами у ЗМІ на тематику одностатевих стосунків задля убезпечення психіки підлітків.

В окремих областях Російської Федерації діють закони, які передбачають адміністративну відповідальність за публічну пропаганду гомосексуалізму серед неповнолітніх, наприклад, Архангельська, Рязанська області. 29 лютого 2012 року законодавчою палатою Санки-Петербурга прийнято Закон «Про внесення змін в Закон Санки-Петербурга «Про адміністративні правопорушення в Санки-Петербурзі», який передбачає адміністративну відповідальність за публічні дії, спрямовані на пропаганду мужелозства, лесбіянства, бісексуалізму, трансгендерності серед неповнолітніх. Наразі в Російській Федерації широко обговорюється питання про прийняття федерального закону, який би забороняв пропаганду гомосексуалізму.

Нещодавно проблема зростання гомосексуалізму сколихнула і Словенію. Зокрема, одним із парламентаріїв було внесено проект закону про внесення змін до Сімейного кодексу щодо визначення права осіб, які перебувають у одностатевих шлюбах, на усиновлення дітей. У відповідь ініціативна група громадян, будучи занепокоєною можливістю здорового розвитку дітей у таких сім’ях, з метою попередити прийняття зазначеного закону, зібрала підписи про проведення референдуму щодо того, чи мають особи, які перебувають у одностатевих шлюбах, всиновлювати дітей. У результаті, більшість громадян виступила проти такої ініціативи.  

Власне для України, наразі першочерговим завданням, є не лише запозичення позитивного досвіду зарубіжних країн у вирішенні проблеми пропаганди гомосексуалізму, а й забезпечення гарантування реалізації прав дітей, забезпечення їм можливостей для здорового психічного, морального, духовного та фізичного розвитку.

Для забезпечення захисту дітей від пропаганди гомосексуалізму як фактору, який негативно впливає на їх фізичний, інтелектуальний, психічний, духовний та моральний розвиток народний депутат України В. В. Колесніченко зареєстрував у Верховній Раді відповідний законопроект.
Даний проект Закону містить визначення низки понять, таких як: «гомосексуалізм», «пропаганда гомосексуалізму»; розрізняє види пропаганди гомосексуалізму та форми її вираження; закріплює заборону на пропаганду гомосексуалізму, спрямованої на дітей; визначає адміністративну та кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму, спрямованої на дітей.

Як стверджує Колесніченко прийняття цього Закону дозволить, в першу чергу, створити умови для виховання дітей у дусі усталених українських традицій та культури, а найголовніше – сприятиме здоровому психічному, моральному, духовному та фізичному розвитку дітей, подолання демографічної кризи.

Юридичний портал «Соціальний захист громадян» повністю підтримує дану законодавчу ініціативу та вважає, що виключно такими рішучими діями ми зможемо виховати здорову націю.

 

Соціальний захист громадян