У боржника відберуть останнє

 

Внаслідок економічної кризи обсяг проблемних кредитів у банківській системі вже перевищив 180 млрд. грн., десятки тисяч позичальників потрапили в скрутне фінансове становище і не спроможні обслуговувати свої борги.

 Збільшення кількості суїцидів банківських позичальників в умовах фінансово-економічної кризи є однією з проблем для українців, адже на сьогодні є випадки, коли суїцид скоюють сім'ями.

Працівники колекторських компаній за допомогою листування, телефонних розмов та коротких текстових повідомлень намагаються змусити боржника добровільно погасити борг за допомогою психологічного тиску. При цьому зазвичай телефонні дзвінки відбуваються як вдень, так і вночі, а листи, що надсилаються боржникові, містять погрози й залякування.

Більше того, колектори тиснуть на неплатників шляхом "знайомства" з їх близькими та родичами, а також шляхом повідомлення на роботу про наявність у неплатника невиконаного зобов'язання. Проте законодавством України не передбачено процедури банкрутства фізичної особи, яка не займається підприємницькою діяльністю і не врегулюванні правила функціонування колекторських компаній.

В даний час питання банкрутства громадянина регулюються Цивільним кодексом та Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» тільки в тому випадку, якщо громадянин займається підприємницькою діяльністю.

У той же час розширення ринку іпотечного кредитування, споживчого кредитування та зростання обсягу простроченої заборгованості за кредитами зумовили необхідність адекватного законодавчого регулювання у сфері банкрутства громадянина, який не є приватним підприємцем.

В даний час виконання завдання забезпечення розвитку ринку споживчого кредитування значним чином ускладнене негативними очікуваннями споживачів - страх перед можливістю опинитися нездатним вчасно розплатитися з кредитною організацією. В результаті виконавчого провадження громадянин-боржник залишається з мінімумом майна, що аж ніяк не стимулює ділову активність населення.

З іншого боку, чинне законодавство не відповідає інтересам кредиторів, обмежуючи їх у можливості нормальними правовими засобами стягування боргів. Єдина можливість для банку стягнути борги з неплатоспроможного позичальника - це виконавче провадження, суть якого полягає у зверненні стягнення на майно громадянина державними виконавцями на вимогу першого кредитора, який звернувся до суду з такою вимогою.

Кредитори, що не встигли пред'явити свої вимоги через незнання, залишаються ні з чим.

Ці недоліки законодавства збільшують витрати кредиторів у зв'язку з необхідністю постійного моніторингу боржника, стимулює кредиторів, у тому числі кредитні установи, до використання напівкримінальних способів стягнення боргів через так звані колекторські компанії, що також збільшує витрати на обслуговування кредитів і , відповідно, процентну ставку.

Нарешті, якщо майна громадянина недостатньо, банку вигідніше не забирати у боржника останнє майно, як це робиться зараз, фіксуючи в документах дефолт за виданим кредитом, а допомогти боржнику зберегти майновий і соціальний статус з реструктуризацією виплат по кредиту.

У зв'язку з цим, народний депутат Катеринчук вважає доцільним законодавчо закріпити інститут банкрутства фізичної особи, яка не займається підприємницькою діяльністю та введення додаткових обмежень на примусове дострокове погашення проблемних споживчих кредитів.

Для цього підготовлено законопроект, який передбачає:

- можливість введення плану погашення боргів, що дає можливість реструктуризації боргів відповідно до плану, який затверджується господарським судом;

- надання боржнику, який опинився в складному становищі, можливості звільнитися від боргів, надавши кредиторам свої кошти, майно та майнові права

- зниження ризиків і витрат кредиторів у зв'язку зі складністю стягнення боргів;

- зменшення витрат на адміністрування процедури банкрутства громадянина.

Протягом п’яти років після визнання фізичної особи банкрутом така фізична особа не може бути зареєстрована фізичною особою-підприємцем, не може бути призначена або обрана одноосібним виконавчим органом юридичної особи, набувати майно або отримувати грошові кошти у кредит, надавати поруку, передавати майно у заставу

Як стверджує, Микола Катеринчук, прийняття цього проекту Закону дасть змогу запровадити інститут банкрутства фізичної особи, яка не займається підприємницькою діяльністю, зменшити обсяг проблемних кредитів в банківській системі і допомогти позичальникам, які потрапили в скрутне фінансове становище і не спроможні обслуговувати свої борги.

 

Соціальний захист громадян