Мобільні оператори співпрацюватимуть з правоохоронними органами

Мобільні оператори

 

18 листопада 2003 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про телекомунікації».

Згідно ст. 39 вказаного закону оператори телекомунікацій зобов'язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів.

Призначенням цієї норми закону є забезпечення проведення правоохоронними органами відповідних заходів в інтересах особи, суспільства і держави з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Однак, практика застосування зазначеного положення Закону є проблематичною з огляду на неоднозначне розуміння операторами телекомунікацій відповідного обов'язку. Так, окремі з них не виконують визначений у Законі обов'язок щодо встановлення за власні кошти згаданих технічних засобів через відсутність посилання на те, що вони закуповуються операторами.

Отже, на сьогодні існує необхідність законодавчого врегулювання зазначеного питання. Саме з цією метою народний депутат В.М.Олійник пропонує внести змін до статті 39 Закону України «Про телекомунікації».

Ціллю відповідного законопроекту є забезпечення належного виконання правоохоронними органами законодавчо визначеного завдання щодо проведення відповідних заходів в інтересах особи, суспільства і держави з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи.

Завданням проекту є законодавче визначення обов'язку операторів, які експлуатують телекомунікаційні мережі, за свої кошти закупити і встановити у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів.

Реалізація законопроекту матиме позитивним результатом чітке визначення законом суб'єктів, їх обов'язку за власні кошти закупити і встановити на телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів.

У свою чергу, такий результат підвищить спроможність відповідних державних органів охороняти права і свободи людини, власність, громадський порядок та громадську безпеку, довкілля, конституційний устрій України від злочинних посягань, забезпечувати мир і безпеку людства, а також запобігати злочинам.

 

Соціальний захист громадян