Жителям промислово забруднених територій доплачуватимуть щомісяця

Завод

 

Стаття 50 Конституції України передбачаю, що кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоду.

На даний момент ряд густонаселених територій в Україні потерпає від незадовільного стану навколишнього середовища, спричиненого, насамперед, експлуатацією об’єктів металургійної, вугільної та хімічної промисловості. Досвід таких крупних індустріальних центрів як Кривий Ріг і Дніпродзержинськ переконливо свідчить, що результатом експлуатації технологічно відсталих промислових об’єктів є не тільки нанесення значної, іноді непоправної, школи навколишньому середовищу, але й виникнення пов’язаної з цим прямої загрози для життя та здоров’я населення.

Адже, як відомо, здоров’я людини на 85% відсотків залежить від навколишнього середовища і лише на 15% – від медицини. Показовим є поступове зростання серед населення так званих «індустріальних міст» та прилеглих до них населених пунктів захворювань кровообігу, дихальних шляхів, ракових захворювань.

Олігархи, які є власниками крупних промислових об’єктів, як правило не вкладають кошти ні в їх системну модернізацію, наживаючись на експлуатації застарілих екологічно шкідливих радянських технологій, ні у відновлення хоча б більш-менш безпечного для людини стану навколишнього середовища територій, які десятиліттями забруднювалися цими об’єктами.

Політику держави у сфері недопущення подальшого забруднення навколишнього середовища та відновлення навколишнього середовища територій інтенсивного індустріального розвитку також не можна назвати ефективною. Наслідком цього є безупинне забруднення ґрунтів, атмосферного повітря, водоймищ, утворення техногенних форм рельєфу, зрушення порід над підземними порожнечами, деградація та безповоротна втрата земель, утворення надмірних обсягів промислових відходів тощо.

У зв’язку з цим найбільш пріоритетних завдань держави має бути розроблення та реалізація ефективної державної політики у сфері зменшення негативного впливу промислових об’єктів на навколишнє середовище та відновлення нормального стану навколишнього середовища індустріальних територій.

Звучить утопічно. Так, поки ця політика не працює. Проте, автори проекту Закону України «Про виплату щомісячної матеріальної допомоги жителям промислово забруднених територій у 2014-2018 роках» вбачають за необхідне встановлення в якості тимчасового перехідного етапу щомісячної матеріальної допомоги жителям промислово забруднених територій як відшкодування за порушення їх конституційного права на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Метою законопроекту є встановлення у 2014-2018 роках перехідного періоду, протягом якого особам, що постійно проживають в адміністративно-територіальних одиницях, розташованих на промислово забруднених територіях, за рахунок коштів Державного бюджету України виплачуватиметься щомісячна матеріальна допомога.

Водночас, за ці п’ять років планується перевести промислові підприємства усіх форм власності на нові стандарти екологічної безпечності, затвердити Загальнодержавну програму екологічного відновлення забруднених територій та почати її реалізацію.

У законопроекті встановлюється, що протягом 2014-2018 років особам, які постійно проживають в адміністративно-територіальних одиницях, розташованих на промислово забруднених територіях, за рахунок коштів Державного бюджету України виплачуватиметься щомісячна матеріальна допомога у розмірі у розмірі двадцяти п’яти відсотків від встановленого законодавством прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Перелік промислово забруднених територій визначатиметься Кабінетом Міністрів України відповідно до пропозицій центральних органів виконавчої влади з питань екології та промислового розвитку, місцевих державних адміністрацій та місцевих рад.

У зв’язку із цим Кабінету Міністрів України доручається:

- до 1 березня 2014 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України зміни до законодавчих актів України щодо обмеження негативного впливу на навколишнє середовище від експлуатації промислових об’єктів усіх форм власності, запровадження сучасних стандартів і технологій екологічної безпечності експлуатації таких об’єктів та запровадження з 1 січня 2019 року подвійної ставки податку на прибуток підприємств та екологічного податку для промислових об’єктів, які не перейшли на відповідні стандарти і технології, а також Загальнодержавну програму переведення промислових об’єктів усіх форм власності на сучасні стандарти і технології екологічної безпечності протягом 2014-2018 років;
- до 1 січня 2014 року встановити перелік промислово забруднених територій, прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону, та забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади відповідних нормативно-правових актів, а також розробити і внести на розгляд Верховної Ради України Загальнодержавну програму екологічного відновлення забруднених територій на 2015-2025 роки.

Пропонується, щоб Закон набрав чинності з 1 січня 2014 року.

Прийняття цього законопроекту надасть можливість жителям промислово забруднених територій спрямовувати більше коштів на оздоровлення та лікування.

 

Соціальний захист громадян