Засуджені матимуть право на пенсію

Пенсія засудженим

 

Відповідно до ст. 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовним або іншими ознаками.

Однак чинне законодавство неповною мірою реалізує ці конституційні вимоги по відношенню до засуджених осіб, які відбувають покарання у виправних закладах пенітенціарної системи України.

Аналізуючи положення законів, з’ясовано, що статтею 122 чинного Кримінально-виконавчого кодексу України передбачено право засуджених на загальних підставах на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених законом.
Особи, яким до відбування покарання призначена пенсія, підлягають державному пенсійному забезпеченню на загальних підставах. Призначена пенсія перераховується органами Пенсійного фонду України за місцем відбування покарання пенсіонера.

Проте чинним законодавством не передбачено можливості оформлення пенсії засудженим особам, які набули право на пенсію під час відбування покарання, особисто або шляхом надання нотаріального (та прирівняного до нього) доручення іншій особі.
У таких випадках оформлення і отримання пенсій стає можливим тільки після відбування покарання, що є прямим порушенням конституційних прав таких громадян. Найбільш вразливими при цьому є довічно ув’язнені, які взагалі не мають жодних перспектив на отримання пенсій, яку вони заробили до здійснення ними злочину.

Крім того, засуджені, які втратили працездатність під час відбування покарання сьогодні мають можливість оформити пенсію та отримати відповідну компенсацію лише після звільнення їх від покарання. Якщо ж особа, яка є довічно ув’язненою, втратила працездатність, чинним законодавством взагалі не передбачено нарахування їй пенсії та компенсації.
На думку депутатів Тищенко О.І. та Бондаренко В.Д. такі обставини є неприпустими, оскільки, порушують конституційні права і свободи людини та громадянина.

У зв’язку з цим ними розроблено проекту Закону "Про внесення змін до статті 122 Кримінально-виконавчого кодексу України" який усуне прогалину у законодавчому врегулюванні питання щодо надання можливості засудженим особам, які відбувають покарання, оформлювати та отримувати пенсію під час їх перебування у виправних закладах України.

 

Соціальний захист громадян