Українські книжки стануть дешевшими

книжки

 

З метою підтримки книговидавничої справи в Україні та відповідно до Закону України «Про Єдиний митний тариф» до 1 січня 2015 року звільнено від сплати мита товари, які не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України для використання їх у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні.

Перелік таких товарів наведено у пункті «о» статті 19 вказаного закону. Мова йде виключно про товари, які не виробляються в Україні, але при цьому законодавчо невизначений порядок документального підтвердження інформації про те, що імпортований товар не виробляється в Україні.

Зазначена невизначеність практично унеможливлює застосування цієї преференції при здійсненні митних процедур, що значно стримує розвиток книговидавничої справи в Україні.

З метою усунення законодавчої невизначеності порядку документального підтвердження, що імпортований товар не виробляється в Україні народним депутатом О.А. Царьовим був запропонований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо товарів, які ввозяться в Україну для книговидавничої справи)».

Запропонований законопроект усуває таку невизначеність, покладаючи функції щодо визначення, що імпортований товар не виробляється в Україні, на Торгово-промислову палату України та регіональні торгово-промислові палати.

При цьому, відповідно до статті 3 (Цілі та завдання торгово-промислових палат) Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» Торгово-промислові палати створюються з метою сприяння розвиткові народного господарства та національної економіки, її інтеграції у світову господарську систему, формуванню сучасних промислової, фінансової і торговельної інфраструктур, створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності, всебічному розвиткові усіх видів підприємництва, не заборонених законодавством України, науково-технічних і торговельних зв'язків між українськими підприємцями та підприємцями зарубіжних країн.

Таким чином, надання вказаних функцій торгово-промисловим палатам повністю узгоджується з цілями та завданнями торгово-промислових палат, та відповідає світовій та європейській практиці.

Прийняття законопроекту дасть змогу підтримати вітчизняних товаровиробників, які використовують сировину та обладнання, що не виробляється в Україні, зокрема, видавництв, підприємства поліграфії, виробників друкувальних видів паперу та картону тощо, а також інших суб’єктів господарювання, для яких встановлені відповідні пільги в оподаткуванні, за рахунок чого вони можуть розвиватись та конкурувати з іноземними виробниками. Це, в свою чергу, дає додаткові робочі місця, податкові відрахування до державного та місцевих бюджетів.

Крім того, це дасть змогу усунути можливість зловживань з боку працівників митних служб, що можливе при неоднозначному трактуванні нині діючих зазначених норм закону «Про Єдиний митний тариф».

 

Соціальний захист громадян