Бактерії внесуть до Червоної книги України

 

Останнім часом в Україні склалася негативна тенденція знищення рідких, занесених до Червоної книги рослин (ялівця високого, фісташки туполистої, шафрану, крокусу, білоцвіту, проліска та інших), які зростають в штучних умовах і поки що не підпадають під охорону діючого Закону, тому що ростуть не в природних місцях.

 

Зникнення загрожує також деяким видам рідких, непатогенних мікроорганізмів – мікроскопічним грибам, водоростям і іншим, які зустрічаються у печерах, солоних озерах у Криму, в горах, і мають велике значення в майбутньому для отримання нових ліків або проведення біохімічних досліджень.


Непатогенні мікроорганізми відіграють велике значення у природних процесах – вони є важливою ланкою у обміні речовин у екосистемах, взагалі виконуючи роль редуцентів.


Вони беруть участь у кругообігу сірки, заліза і інших елементів, здійснюють розкладання речовин тваринного і рослинного походження, забезпечують самоочищення води у водоймах, беруть участь у збагаченні ґрунту азотом, використовуються людиною у хімічній, медичній промисловості, при виробництві харчових продуктів. Але сотні видів мікроорганізмів, які живуть колоніально, на жаль, із-за відсутності охорони, вже втрачені для біорізноманіття України, що може мати негативні наслідки для наукових досліджень, розвитку сільського, лісового господарства, фармацевтики, захисту навколишнього середовища.


Тому рідкісні непатогенні види мікроорганізмів необхідно взяти під охорону на правах об’єктів Червоної книги, що дасть можливість заповідати місця знаходження найбільш рідких і вимираючих видів мікроорганізмів.


Цей юридичний негаразд вирішили виправити група народних депутатів – автори законопроекту, яким пропонується посилити охорону рідкісних видів тварин і рослин, які перебувають у штучних умовах, і захистити таку категорію живих організмів як непатогенні мікроорганізми.


Відповідно од пояснювальної записки, прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Червону книгу України» (щодо посилення охорони рідкісних видів тварин і рослин) буде сприяти ефективнішому збереженню багатьох видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України.

 

Соціальний захист громадян