Паперові квитки замінять електронними

 

У зв'язку з переходом 01.01.2012 Державної адміністрації залізничного транспорту України "Укрзалізниця" з паперового на електронне оформлення документів під час перевезення вантажів залізничним транспортом,  Вищий господарський суд звернув свою увагу на електронні перевізні документи.

Відповідний інформаційний лист був надісланий господарським судам України.

Зокрема, влисті зазначається, що договір перевезення вантажу укладається у письмовій формі. Укладання договору перевезення вантажу підтверджується складенням перевізного документа (транспортної накладної, коносамента тощо) відповідно до вимог законодавства.

Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку. Використання при вчиненні правочинів, зокрема, електронно-числового підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

Статтею 5 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг"  передбачено, що електронний документ - це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Електронний перевізний документ та його паперова версія мають однакову юридичну силу.

Відповідно до пункту 3.3 Порядку застосування електронного перевізного документа під час перевезення вантажів залізничним транспортом, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.11.2010 ґ№ 800, у разі пред'явлення до залізниці претензій та позовів застосовуються електронні перевізні документи або їх паперові копії, які роздруковуються та засвідчуються в установленому законодавством порядку відповідними суб'єктами перевізного процесу, що отримали їх згідно з додатком до договору про організацію перевезень.

У разі наявності розбіжностей у візуальних і паперових відображеннях електронних перевізних документів може враховуватися інформація, отримана з архіву електронних документів ДП "Головний інформаційно-обчислювальний центр "Укрзалізниця".