Послаблено кримінальну відповідальність за підлітковий секс

Секс

 

У розділі IV Особливої частини Кримінального кодексу України об'єднані злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Об'єктами злочинів даної групи являються статева свобода та статева недоторканість особи, а також нормальний фізичний та моральний розвиток дітей та підлітків. Додатковим об'єктом може виступати здоров'я потерпілого.

Стаття 155 Кримінального кодексу України встановлює кримінальну відповідальність за статеві відносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.

Об'єктивна сторона злочину полягає в добровільних статевих зносинах між особами чоловічої та жіночої статі без застосування фізичного насилля, погроз або використання безпорадного стану потерпілого. Потерпілими від даного злочину можуть бути особи як жіночої, так і чоловічої статі, які на момент скоєння злочину не досягли статевої зрілості.

Законодавство не пов'язує досягнення статевої зрілості з досягненням якогось конкретного віку. Разом з тим таке визначення потерпілого від даного злочину не можна визнати вдалим. Складності у визначенні факту досягнення особою статевої зрілості, як правило, виникають у випадку з особами у віці від 14 до 16 років. Це питання в кожному конкретному випадку вирішується судово-медичною експертизою.

Частиною 1 ст. 156 КК України передбачено кримінальну відповідальність за розбещення неповнолітніх. Згідно чинного кримінального законодавства розбещення - це вчинення розпусних дій сексуального характеру. Охороняючи до 16-річчя особу від вчинення щодо неї розпусних дій сексуального характеру, ми вважаємо за необхідне захистити її від можливості фізичного і морального розбещення. Чому ж тоді потрібен висновок експерта щодо статевої зрілості особи у разі вчинення природного статевого акту щодо такої особи?

Разом з тим необхідно наголосити, що Комітет ООН з прав дитини на п'ятдесят шостій сесії розглянув доповіді, подані державами-учасницями щодо дотримання прав дітей. У заключних спостереженнях щодо доповіді України, зокрема, зазначено занепокоєння Комітету дискримінацією щодо встановленого законом мінімального шлюбного віку для хлопців (18 років) та дівчат (17 років). Також Комітет наголосив на тому, що на сьогоднішній день в Україні не встановлено чіткого мінімального віку статевого повноліття.

Щодо дискримінаційного підходу у законодавстві України в частині встановлення мінімального шлюбного віку для хлопців і дівчат, то вирішення цієї проблеми запропонували народні депутати Томенко М. В., Корж В. П., Суслов Є. І., Бондаренко О. Ф., внісши на розгляд Верховної Ради України законопроект N 8588 «Про внесення змін до Сімейного кодексу України» (щодо підвищення рівня мінімального шлюбного віку), що був прийнятий Верховною Радою України у першому читанні за основу 07.12.2011 р. Цим законопроектом також пропонується підняти нижню межу виключного віку, з якого законодавством дозволено вступати у шлюб, та закріпити її на рівні 16 років.

На виконання другої рекомендації Комітету ООН з прав дитини (встановити чіткий мінімальний вік статевого повноліття) необхідно внести зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України, що і пропонується народним депутатом В. Шемчуком у його проекті Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності за статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку або не досягла статевої зрілості)».

Завданням законопроекту є конкретизація норми Кримінального кодексу України про відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості з метою зниження рівня впливу людського фактору на визначення винності чи невинності у скоєнні злочину безпосередньо при встановленні факту статевої зрілості, оскільки у такому разі використовується оціночне поняття. Така конкретизація норми передбачає спрощення задачі правоохоронних органів встановлення вини при скоєнні даного злочину.

Чітке визначення вікової межі, запропоноване даним законопроектом, виключає можливість будь-яких маніпуляцій нормою закону при встановленні винності діяння. Законопроектом пропонується внести зміни до ст. 155 КК України у частині визначення мінімального віку статевого повноліття, що позбавить необхідності обов'язково проводити судово-медичну експертизу для встановлення статевої зрілості потерпілої особи віком до 16 років (п. 4 ст. 76 КПК України) у справах про злочини, передбачені ст. 155 КК України.

Разом з тим, законопроектом пропонується зменшити покарання за статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку або не досягла статевої зрілості з трьох до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.

 

Соціальний захист громадян