Одинокий батько матиме право на отримання житла

Одинокий батько

 

Зрівнявши права одиноких батьків та одиноких матерів на додаткові відпустки, отримання матеріальної допомоги на дітей, законодавство України з питань захисту прав одиноких батьків ми значно наблизилися до принципів гендерної рівності та соціальної справедливості.

Однак деякі питання залишилися поза увагою, внаслідок чого досі діють норми законодавства, які передбачають переважні права одиноких матерів над одинокими батьками.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівності прав одиноких матерів та одиноких батьків», запропонований народним депутатом Ю. С. Ковалевською розроблено з метою забезпечення рівності прав одиноких батьків та одиноких матерів щодо першочергового надання жилих приміщень, додаткових гарантій зайнятості та права на безпосереднє звернення до суду за вирішенням спорів про відмову у прийнятті на роботу.

Метою проекту закону є забезпечення прав одиноких батьків шляхом приведення їх у відповідність до прав, наданих чинним законодавством України одиноким матерям.

Проектом закону пропонується внести зміни до Житлового кодексу Української РСР, передбачивши, що одинокі батьки, які потребують поліпшення житлових умов, відносяться до категорій осіб, що мають право на першочергове отримання житла.

Крім цього, законопроектом передбачені зміни до Закону України «Про зайнятість населення», згідно з якими одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, відносяться до працездатних громадян у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, та яким держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування.

Також, з метою забезпечення рівних прав жінок та чоловіків на судовий захист, пропонується передбачити, що безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються, зокрема, спори про відмову у прийнятті на роботу одиноких батьків при наявності дитини віком до чотирнадцяти років.

Реалізація даного законопроекту не потребує додаткових видатків державного бюджету, а прийняття запропонованих змін дозволить привести права одиноких батьків у відповідність до принципів гендерної рівності та соціальної справедливості та зрівняти їх із відповідними правами одиноких матерів.

 

Соціальний захист громадян