Прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата буде збільшено

 

Народний депутат України Н. Ю. Королевська пропонує Верховній Раді Україні переглянути розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати встановлені на 2012 рік. 

Про це йдеться у відповідному законопроекті зареєстрованому Н. Ю. Королевською в парламенті, яким пропонується встановити нові розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати з квітня 2012 року та їх зростання до кінця року. Ці показники мають стати основними базовими соціальними стандартами та соціальними гарантіями громадян на поточний період.

Необхіднсть внесення таких змін автор законопроекту пояснює тим, що протягом останнього десятиліття Україна відкотилася на останнє в Європі місце за рівнем оплати праці та соціального забезпечення непрацездатних верств населення. Ганебність цієї ситуації підкреслюється тим, що й темпи росту цих показників в останні три роки у нас є найнижчими. Така соціальна політика засвідчує свідому націленість влади на подальше зубожіння народу.

Зростання соціальних стандартів темпами, які ледь перевищують офіційну інфляцію, призводить до зростаючого відставання України за ознаками якості життя від економічно розвинених країн. Цей факт унеможливлює досягнення одного із ключових завдань програми президента - входження України до двадцятки найбільш економічно розвинених країн світу за 10 років.

Насправді існують потужні резерви, які здатні забезпечити можливості для значного прискорення росту соціальних стандартів. Перш за все - це реальна боротьба з корупцією, послідовне скорочення обсягів тіньової економіки, зменшення непродуктивних державних витрат тощо. Влада повинна використати всі можливості для збільшення обсягів бюджетних надходжень та їх перерозподілу на користь

Необхідно зауважити, що індекси споживчих цін, які визначаються Державною службою статистики, є помітно заниженими порівняно як з оцінками незалежних агентств, так із суб'єктивними оцінками населення. Наприклад, у листопаді і грудні 2011 р. індекси інфляції, визначені Держстатом, становили відповідно 0.1 % і 0.2 %, тоді як MPP Consulting оцінює їх відповідно у 0.2 % та 0.4 %. Очевидно, методику їх визначення належить негайно змінити, якщо держава не хоче продовжувати і у подальшому втрачати довіру народу.

Водночас суттєво заниженими є на сьогодні прожитковий мінімум на одну особу та окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, а також мінімальна заробітна плата. Зокрема, за оцінками Міністерства соціальної політики, фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах грудня 2011 року у розрахунку на місяць на одну особу становив 1087 грн., для дітей віком до 6 років - 1004 грн., для дітей віком від 6 до 18 років - 1270 грн., для працездатних осіб - 1159 грн., для осіб, які втратили працездатність, - 855 гривень. Це суттєво перевищує відповідні показники за аналогічний період, встановлені законом.

Таким чином, існують об'єктивні підстави для суттєвого підвищення діючих соціальних стандартів з метою, бодай, часткової компенсації тих втрат, які зазнають бюджети українських сімей через незважену економічну політику уряду.

Прийняття цього Закону дозволить підвищити рівень соціальної захищеності населення і знизити гостроту соціальної напруги у суспільстві.