Іноземцям заборонять користуватися послугами сурогатних матерів

 

Конвенцією ООН про права дитини встановлено зобов'язання всіх держав, що її ратифікували, захищати дитину від усіх форм дискримінації, в тому числі і на підставі статусу та походження дитини. Конвенція вимагає здійснення заходів боротьби з незаконним переміщенням дітей. 

З метою захисту дитини від усіх форм фізичного і психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину, від зазначених держав вимагається вжиття всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів.

Як один із заходів, спрямованих на забезпечення вищезазначеного завдання, є законодавче врегулювання питання захисту прав дітей, народжених у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, зокрема, з використанням сурогатного материнства.

Останнім часом Україна фігурує у скандальних справах, пов'язаних з порушенням прав дітей, народжених внаслідок сурогатного материнства. Так, дітей, які народжених сурогатною матір'ю в Україні для іноземців, не визнають у країнах, де репродуктивні технології заборонені законом, і батьки вдаються до незаконних способів, зокрема, використовуючи шлях контрабанди, для вивозу дітей за межі України.

Таким чином, долю такої дитини не може відстежити жодна країна.

Отже, Україна через неналежне законодавче регулювання питань допоміжних репродуктивних технологій є привабливою для іноземних громадян як своєрідна "сировинна" країна.

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я репродуктивний вік жінки становить від 15 до 49 років, при цьому найбільш оптимальним періодом для вдалого запліднення та виношування дитини є вік жінки від 20 до 35 років.

Отже, для збереження здоров'я сурогатної матері під час вагітності та пологів, повноцінного розвитку дитини при її виношуванні, необхідно обмежити вік жінки, яка може бути сурогатною матір'ю.

Для захисту прав дітей зареєстровано законопроект котрим передбачається внесення змін до Сімейного кодексу України та Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", якими пропонується визначити категорії осіб, щодо яких вводиться обмеження у можливості використання результатів застосування допоміжних репродуктивних технологій, зокрема:

- не визнається батьками дитини подружжя, яке є іноземними громадянами держав де такий метод застосування репродуктивних технологій заборонений законом;

- вік повнолітньої жінки, щодо якої застосовується штучне запліднення та імплантація ембріона, не повинен перевищувати 49 років на день перенесення ембріонів. У виключних випадках вік жінки визначається відповідно комісією МОЗ;

- допоміжне (сурогатне) материнство здійснюється лише іноземним громадянам тих країн, де ця процедура дозволена законодавством;

- умовами проведення допоміжного (сурогатного) материнства є відсутність безпосереднього генетичного зв'язку дитини з допоміжною (сурогатною) матір'ю та генетичний зв'язок принаймні з одним із майбутніх батьків.

На думку авторів даного законопроекту, прийняття цього закону дозволить забезпечити права народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій дитини, посилить авторитет України як держави, здатної захистити права усіх своїх громадян на міжнародному рівні.