Сім’ї з дітьми платитимуть менше податків

Діти

 

Протягом останніх трьох десятиліть в Україні спостерігалися тенденції до зниження народжуваності, зростання смертності, а відтак зниження природного приросту населення.

За індексом людського розвитку ООН, головними компонентами якого є очікувана тривалість життя, рівень освіти та рівень добробуту населення, Україна, що десять років тому із 173 позицій займала 45-те місце, опустилась за 100-ту позицію.

Наведені дані переконливо свідчать про наявність у країні кризової демографічної ситуації та незадовільний режим відтворення населення.

Деформованість вікової піраміди населення України внаслідок світових війн, соціальних катаклізмів, включення населення в міжнародну систему міграції, низької якості життя, погіршення здоров'я людей, зменшення рівня народжуваності стали головними передумовами демографічної кризи. За темпами вимирання людей Україна входить у першу десятку країн світової спільноти.

За останніми даними Державного комітету статистики України (далі - Держкомстат) кількість наявного населення станом на 1 грудня 2011 р. становила 45778,5 тис. осіб. У той час як у 2009 р. цей показник знаходився на рівні 46143,7 тис. осіб. За два роки населення України зменшилось на 365, 2 тис. осіб. Одним із основних чинників такого зменшення є низький рівень народжуваності.

21 травня 2003 року були проведені Парламентські слухання на тему «Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки» одним із результатів цих слухань стала рекомендація «запровадити пільгове оподаткування та довгострокове кредитування сімей з дітьми залежно від кількості дітей» (п. 6 Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань «Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки»). І як ми бачимо майже за вісім років нічого в цьому напрямку так і не зроблено.

Наведене зумовлює необхідність розроблення низки законопроектів, основною метою яких буде збільшення рівня народжуваності, одним з таких є проект закону «Про внесення змін Податкового кодексу України щодо перегляду ставки податку на доходи фізичних осіб».
Пріоритетним завданням проекту Закону «Про внесення змін до статті 167 Податкового кодексу України щодо перегляду ставки податку на доходи фізичних осіб» є введення системи диференційного оподаткування громадян України, яке не буде потребувати додаткових видатків з бюджету.

Законопроектом пропонується внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни ставки податку на доходи фізичних осіб, шляхом встановлення пільгових ставок оподаткування для осіб, що мають дітей, що досягли трирічного віку.

Прийняття Закону України «Про внесення змін до статті 167 Податкового кодексу України щодо перегляду ставки податку на доходи фізичних осіб» не зменшить прибуткову частину бюджету України, що в свою чергу не відобразиться на фінансуванні інших державних соціальних програм.

Також прийняття даного законопроекту посилить економічну захищеність сімей з дітьми та сприятиме підвищенню їх соціального статусу.

 

Соціальний захист громадян