Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності виключено з переліку органів державного нагляду

Нарешті проведені зміни Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877.

 

Від тепер з переліку органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності виключено словосполучення "інші органи", до яких відносилися органи Фонду.

Пунктом 4 ст. 4 Закону № 877 визначено, що виключно законами встановлюються органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, а також санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа.

Крім того, згідно із ст. 2 Закону № 877 дія цього Закону не поширюється зокрема на відносини, що виникають під час здійснення контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків та використанням державного майна.

Враховуючи численні звернення численні звернення, про це, в своєму Листі від 07.12.2010 р., повідомила Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Додаткові обмеження щодо проведення планових та позапланових перевірок та застосування фінансових санкцій, введені постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 502 «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року» (далі - Постанова № 502), стосуються лише органів уповноважених законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240 (далі - Закон № 2240) державний нагляд у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Таким чином врегульовано спірне питання щодо нерозповсюдження вимог Закону № 877 та Постанови № 502 на діяльність органів Фонду при здійсненні перевірок правильності нарахування, повноти сплати страхових внесків та використання коштів Фонду.


Враховуючи зазначене, Виконавча дирекція Фонду рекомендує припинити надання страхувальникам приписів, оскільки така процедура не передбачена нормами Закону № 2240, та приймати рішення про застосування штрафних санкцій в обсягах, передбачених Законом № 2240.

Листи Виконавчої дирекції Фонду від 22.06.09 №01-16-1287 «Про окремі питання контрольно-ревізійної діяльності органів Фонду» та від 09.11.09 № 01-16-2311 вважати такими, що втратили чинність.