Оформлення наказу про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

наказу про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного вікуПісля закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Таке положення міститься в статті 18 Закону України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР.

Не може радувати, що ця відпустка може бути надана повністю або частинами батьку дитини, бабі, діду чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, або особі, яка усиновила чи взяла під опіку дитину та одному із прийомних батьків.

Згідно зі статтею 20 Закону України "Про відпустки" відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за заявою жінки або іншим вищевказаним особам, зазначених у частині третій статті 18 цього Закону, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Жінка, яка повністю використала своє право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має стати до роботи наступного дня після дня, в якій дитині виповниться три роки.

Але оскільки особа, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, може у будь-який час перервати цю відпустку і стати до роботи, у наказі про надання відпустки не можна зазначати точну дату закінчення відпустки. Період відпустки доцільно вказувати у наказі таким чином: "з (дата початку відпустки) до фактичного виходу на роботу".

Відповідно до пункту 20 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751, для одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особи, які працюють, подають до органів праці та соціального захисту населення такі документи:

- заява матері (батька, усиновлювача, опікуна, дідуся, бабусі або іншого родича, який фактично здійснює догляд за дитиною), що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

- копія або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія трудової книжки матері (батька, усиновлювача, опікуна, дідуся, бабусі або іншого родича), яка (який) здійснює догляд за дитиною.

Особам, що працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та господарювання, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі витягу з наказу (розпорядження) роботодавця про надання особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Подання органам праці та соціального захисту населення інших документів, крім зазначених у пункті 20 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, не передбачено.

Типову форму наказу про надання відпустки (форма N П-3) затверджено наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 р. N 489.

НАКАЗ N _____
(розпорядження)
про надання відпустки

Табельний номер


 


 

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
назва структурного підрозділу
______________________________________________________________________________________
назва професії (посади) 
______________________________________________________________________________________
вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна, без збереження заробітної плати та ін.)

За період роботи з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року

Період відпустки з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року

на       календарних дні(в)

Надання матеріальної допомоги на оздоровлення (у разі необхідності відмітити х)


 

Керівник
підприємства
(установи, організації)


_____________________
підпис


______________________________
П. І. Б.

Керівник структурного підрозділу

_____________________
підпис

______________________________
П. І. Б.


 

З наказом (розпорядженням) ознайомлений

_________________
підпис працівника

"___" ____________ 20__ року


Згідно з типовою формою у наказі про надання відпустки мають бути зазначені прізвище, ім'я та по батькові працівника, якому надається відпустка, назва структурного підрозділу, назва професії (посади), вид і період відпустки.

Як зазначає Міністерство праці та соціальної політики в листі від 22.11.2010 р. № 235/06/186-10 законодавством не передбачено зазначення у наказі про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відомостей про дитину, для догляду за якою надається відпустка, у т. ч. дати народження, прізвища, ім'я та по батькові, статі дитини. Ці відомості органи праці і соціального захисту отримують зі свідоцтва про народження дитини, копія якого подається разом з копією або витягом з наказу про надання відпустки.