Безробітні отримають по 544 гривні


Держава продовжує підтримувати громадян, які в такий скрутний час втратили роботу.

Так, в кінці минулого року правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття затвердило нові розміри допомоги по безробіттю на 2012 рік.

Відтепер, з 1 січня поточного року допомогу по безробіттю в розмірі 544 грн. встановлено для: осіб, визнаних в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менше ніж 26 календарних тижнів; осіб, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше ніж 6 місяців) перерви; осіб, які шукають роботу вперше, та інших незастрахованих осіб, визнаних у встановленому порядку безробітними, та застрахованих осіб, звільнених з останнього місця роботи з таких підстав:

- систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;

- прогул (в тому числі відсутність на роботі більше ніж три години протягом робочого дня) без поважних причин;

- поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

- вчинення за місцем роботи розкрадання;

- грубе порушення трудових обов'язків керівником, його заступниками, головним бухгалтером, його заступниками, службовими особами митних органів, державних податкових інспекцій, державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами; винні дії працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності; вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи;

- на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).

Для застрахованих осіб, визнаних у встановленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше ніж 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, мінімальний розмір допомоги становитиме 825 гривень, з можливістю подальшого перегляду протягом року, враховуючи економічну ситуацію, розвиток ринку праці та динаміку зростання заробітної плати з метою збільшення цього розміру..

Нагадаємо, що допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи у встановленому порядку в державній службі зайнятості. Слід зазначити, що виплата допомоги по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, починається з 91 календарного дня.

Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації незастрахованим особам, зареєстрованим у встановленому порядку у державній службі зайнятості, виплачується в розмірі допомоги по безробіттю з першого дня навчання.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років.

Соціальний захист громадян